Pinnavormid, kivid, liiv

Kivid on ühekorraga loodud

Läksime korra Naissaare mehega. Ma ütlesin: „Vaata, missugused suured kivid.“ Naissaare mees ütles: „See on loodud asi.“ – Näe uskus nagu kärbes kirikus, et kirik on järsku loodud asi. – Maailm on küll järsku loodud.

Stones are created all at once

Once we went to the island of Naissaare with my husband. I said: “Look, how big stones there are.” A man from Naissaare said: "This is a created thing." - Look, like a fly he believed that the church was created all at once. - The world is created all at once though.

Jüri Kruusel 70 a. Madise khk, Leetse küla, sünd. Kullamaa khk. Koguja Paul Ariste 1929. ERA II 10, 407 (4). Inglise tõlge: Taive Särg.

Vanapaganad viskavad teineteisele kive

Muiste olnud kaks Vanapaganat, üks Puka mägedel, teine ei tea missugusel Otepää mäel. Hakanud ajaviiteks teineteisega mängima, nimelt kiva kätte viskama. Teine pidanud visatud kivi ikka kinni püüdma, nagu meie päevil palli kinni püütakse. Sellest viskamisest tekkinud palju kiva. Pärast on osa neid kiva maa sisse vajunud.

English
Ogres throw stones to each other

In the old days there were two Ogres. One of them was on the Puka hills and the other on one of the hills of Otepää. They started playing, throwing stones for fun to each other for fun. One threw, and the other one had to catch the stone thrown into the air, as a ball is caught nowadays. Many stones were gathered from this throwing and later some of them sank into the earth. 

M. Munner. Valga maakond, Puka al. Koguja Matthias Johann Eisen. E II 1 (2). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.

Eesti
Mure mägi

Mure mägi ei mädane, kahju kallas ei kahane.

English
Mountain of worry won't rot

Mountain of worry won't rot, shore of harm won't withdraw.

Viljandi khk. Koguja Hans Leoke 1877-1995. Leoke 4, 447 (1). 6917.
Žanr

Eesti
Seto
Mägi

Mägi om vill´asalv.

Nõo khk, Pangodi v, Tamsa k. Koguja Oskar Sild 1932. ERA II 59, 184 (52). 7075.
Žanr

Eesti
Mätas

Ega mätas veel mägi ei ole.

Lõuna-Eesti
Mätas

Ega mätäs viil mägi ei ole.

Urvaste khk. Koguja Jaak Ungerson 1891. H II 25, 655 (189). 7090.
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Mära mäe peal

Kui märä mäe pääl mängu lei, siis susi varsa orgu sei.

Karula khk. Kogujad Jaan Einer ja Peeter Einer 1887/9. H II 24, 609 (206). 7076.
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Jääpõrutaja

Ku jääpõrutaja1 vällän, sõs ei või enamp Võrtsjärve pääl sõita.

1 linavärstik

Tarvastu khk. Koguja Jaak Ungerson 1890. H II 25, 602 (209). 2769.
Žanr