Ajaarvamine

Eestlaste rahvakalender oli eelkõige põlluharija ning karjapidaja kalender, välja kujunenud pika aja jooksul tihedas seoses inimeste eluviisi ja vajadustega. Vahetult maa andidest elatuvale inimesele oli ülimalt tähtis sobitada oma elu looduse rütmidega. Eriti Põhjamaa aastaaegade vaheldumise tõttu pidi hoolega arvestama, et põllutööd saaksid õigel ajal tehtud ja toit talveks varutud.
Aastaaegade vahed või muud üleminekuajad, eriti pööripäevad  ja nende ümbrus, olid erilised - pühad ajad. Neid peeti eriti sobivaks tuleviku mõjutamise jaoks. Aasta vahetumist võiks võrrelda maailma uuendamise ja ehitamisega, mil vana kord nõrgeneb ja uus on alles loomisel – just sellisel muutuste ajal on võimalik sündmuste kulgu mõjutada. Kalendripühadega oligi seotud mitmeid rituaale ning nende keskseks sisuks viljakus- ja tõrjemaagia. Samuti olid olulised puhastamistoimingud, et mitte midagi halba uude ajaperioodi kaasa võtta.

 

Eesti
Lõuna-Eesti
Mardist kats katri

Mardist kats katri,
neli jõulu, 
kuus küünlapäesse,
seitse tsikka – siis lasti tsia välla
katessa karja,
ütessa nädala pärast hobused õitsi, 
kümme jüripäse.

Nii et siis küünlapäevast on jüripäeva kümme nädalit. 

Liisi Saldam, snd 1890. Võnnu khk, Padari k. Koguja Mall Hiiemäe 1986. RKM II 395, 401/402 (12).
Žanr

Vares paneb esimese palgi

Vares paneb oma pesale maarjapäeval esimese palgi. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Tõstamaa khk. Seliste v. Koguja Aleksander Laan 1941. ERA II 295, 49 (17).

Talveuni

Matteuse päev pidid keik loomad ja madud oma talve unele minema. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Rõuge khk, Hargla. Koguja Juhan Kangur 1889. H II 32, 357 (63). 

Ussimaarjapäeval kaob uss mättasse

Ussimaarjapäeval kaob uss mättasse. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Elmar Kasepalu, 74 a. Simuna khk, Käru k. Koguja Anne Tael 1978. RKM II 331, 58 (16). 

Kuis aprill läks märtsi poole külla

Aprill hakkas Märtsile külla minema. Märts tegi suure tuisu ja külma ja Aprill pidi tee pealt tagasi pöörama. Aprill läks Maile oma muret kurtma. Mai ütles: „Kui sa lähed Märtsile külla, siis võta kaasa regi, vanker ja paat.“ 
    Aprill hakkas teist korda Märtsile külla minema. Võttis kaasa ree ja vankri ning pani paadi ka peale. Märts nägi, et Aprill tuleb ja sõidab reega. Siis tegi Märts sulailma ja sulatas lume ära. Aprill rakendas hobuse vankri ette ja pani ree vankrile. Siis lasi Märts suurvee voolama. Aprill pani kõik paati ja sõitis üle suurvee. Nüüd ei saanud Märts enam midagi teha. Aprill tuli tema poole külla ja ta pidi Aprilli vastu võtma. 
    Hiljem tuli Mai Aprillile külla ja küsis: „Kuidas siis Märtsil külas käimine läks?“ Aprill ütles: „Aitäh sulle, et mind õpetasid! Jõudsin õnnelikult pärale.“ Aprill võttis Mai hea meelega vastu ja nad olid sõbramehed. Käisid paar nädalat kahekesi koos. Siis lasi Mai suure sooja välja ja Aprill pidi Maist lahkuma ja koju minema. Ta ei kannatanud sooja. Ütles Maile: „Järgmisel aastal ei lase ma sul nii ruttu tulla kui sel aastal!“
 

Kui aprell läts maarta poolõ kostma

Aprell läts Maarta poolõ kos'tma minema niq Maart lask' suurõ tuisu ja külmä niq Aprell pidi tii päält tagasi minemä. Aprell läts Mailõ umma hätä kaibama. Mai ütel': „Saq kuq lääde Maarta poolõ küllä, sis võtaq üteh regi niq rattaq ja paat vai loodsik.“ 
    Tõõsõ voori läts Aprell Maarta poolõ küllä minemä, sis võtt' üteh rii niq rattaq ja loodsigu kaq pand' pääle. Maart näkk', õt Aprell tulõ ja sõit riiga. Sis Maart lask' sula ja sulat' lumõ arq. Aprell pand' hobõsõ ratastõ ette ja rii pand' rattilõ. Sis Maart lask' suurõq viiq juuskma. Aprell pand' kõõ loodsiguhe ja sõit' üle suurõ vii. Noq saa-s Maart ka inäp midägi tetä. Aprell tull' timä poolõ kostma ja pidi võtma Aprelli vasta. 
    Peräst tull' Mai Aprelli poolõ küllä ja küsse: „Kuis läts sis küläh k'auminõ Maarta puul?“ Aprell ütel', õt: „Aiteh sullõ, õt opsi minno! Noq sai õnnõlikult peräle.“ Aprell võtt' Mai hüämeelega vasta ja olliq sõbrameheq. Käveq katõkese paar nädälit üteh. Sis Mai lask' väiga lämmä vällä ja Aprell pidi Maist lakja minemä ja kodo ar minemä. Timä õs kannahaq lämmind. Ütel' Mailõ, õt: „Tõõsõ aestaga lasõ-i sul ma nii ruttu tulla kuq timahava.“ 

Vassilissa (Vässä) Linnaste, snd 1872. Setumaa, Vilo v, Labõritsa k. Koguja Anna Tammeorg 1936. ERA II 154, 158/9 (24). Trükitud: Annom, Järv, Kaasik, Toomeos-Orglaan 2020. Inglise tõlge: Kai Veispak-Rawlings, Craig Rawlings.
Žanr

Eesti
Vaimude tund

Vaimude tund algab kell 12 öösel. Aga kui kuked hakkavad laulma, siis on see tund lõppenud. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Väike-Maarja khk, Raeküla. ERA II 32, 448 (21).