Kolmekordne ilm

Tamme-Lauri tamm. Hiite kuvavõistlus 2016.
Hiietamm talveudus. Tamme-Lauri tamm, Urvaste khk. Hiite kuvavõistlus, id 2898. Foto: Jaanus Tanilsoo 2016.

 

Ilm on see, kus elame

Ilm on see, kus elame, mis näeme oma ümber ja terve loodus on ilm. 
 

World is this, where we live

World (ilm) is where we live, what we see around us, and the whole of nature is world (ilm).

ilm - weather, world, universe, air.

Karksi khk ja v, Nuia al. ERA II 58, 2/7 (19). Inglise tõlge: Taive Särg.

Allmaa

Et almaa üks seesamasugune ilm olla nagu siingi, kus inimesed elada ja põldu harida, seda ei ihka vanem rahvas mitte valeks ajada.
 

Underworld

For the underground to be the same world as here, where people can live and cultivate the fields, the older people do not want to consider it false.

Helme khk. Koguja Aleksander Wahlberg 1874. EKS 4°3, 304 (12). Inglise tõlge: Taive Särg.

Ilm on kolmekordne

Ilm on kolme kordne, all ilmas elavad veiksed inimesed, kesk ilmas keskmised (meie), aga peal ilmas elavad nii suured inimesed, kui meie vari päeva looja mineki ajal.
 

The world has three layers

The world has three layers: little people live in the lower world, average people (us) in the middle world, but in the upper world live people as great as our shadow during the sunset.
 

Helme khk. Koguja Jaan Soots 1895. H I 7, 497 (73). Inglise tõlge: Taive Särg.

Ilmatugi

Kas sa ilmatoeks tahad jääda? (Kui keegi oma tuleviku eest väga muretseb.)

English
A pillar of the Earth

Do you want to stay as a world pillar? Told about someone who is too worried about what the future might have in store for them.

Räpina khk, Meeksi v. ja as. Koguja Richard Viidebaum 1933. ERA II 68, 607 (62). Inglise tõlge: Päiv Dengo.
Žanr

Ilmasammas

Ilma sambaks, ilma teibaks olen kuulnud mõne pika inimese kohta ütlevad, see kasvab kui ilma teivas. Pilve sambad tõusevad meres siis tuleb vihma.

English
World pillar

I have heard people refer to a tall person as a 'world pillar' or 'world pole', 'growing like a world pole'. When waterspouts (lit. cloud pillars) rise from the sea, it's going to rain.

Räpina khk, Jaama k. Koguja S. Tanning 1937. AES I. Inglise tõlge: Taive Särg.

Taevast hoiavad teraskaared

Viru ja Harju rannarahvas arvab,  et taevast hoiavad "teraskaared", milledest neli peakaared on. Nii kui vene ehk alukse kaar alust ega venet ei lase kokku minna, nii ei lase taeva kaared taevast ka kokku vajuda.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Väike-Maarja khk. Koguja Johannes Sõster1904. E 44686 (1).

Taevas on kummuli keeratud katel

Umbes 60 a. tagasi Ansiküla mehed uskusid, et maakera on lai plekk ning taevas on kummulikeeratud katel, augud sees, päike on suur tulepomm, mis ühest august paistab. Vanajumal elab katlapõhja peal, tõmbab sirmi ette kas täielt või poolelt, nagu tahtmine on, sellest on täis- või poolkuu. 
    Kui vanajumal on vihane, põristab rusikaga vastu katla põhja, sellest on müristamine. 
    Üks vana naine tuli kalaranda kalu ostma ning ütles: "Ma mõtlesin, et taeva äär on üsna ligidal, kui kodust ära tulin. Nüüd olen palju maad ära käind, ei tea, millal sinna taeva ääre peale saab."

Valitud keelel puudub tõlge.   

Peeter Tark. Anseküla khk, Salme v, Anseküla < Kaimri k. Koguja Aino Ahurand 1937. ERA II 158, 104 (40).

Taeva ääre taga

Taeva ääre taga asuda taevaliste kili-koli, vanad kuud, üheteise peale laotud, nagu käiad poodis, ingli tiiva suled jne.
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Audru khk. Koguja Karl Viljak 1906-1908. EÜS VIII 146 (118). 

Taevataat on maailma loonud

Taevataat on mailma loonud. Taevas on ühe härja nahk, mis vanal aial vihma varjuks on inimeste pea pääle pandud aga ta on nii kõrgese läinud ja suureks saanud ja on siis taevaks jäänud. 
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Karja khk, Leisi v. Koguja Carl Allas 1879. H, Mapp, 125 (1).

Maailma lõpus käimine

Vanasti käind mõned julgemad mehed maailma lõpus. Edasi tulnd minna ikke ommiku (või õhtu) poole, kuni suur kõrge müür vastu tulnd. Müür olnd nii kõrge, et õige pikad mehed ulatand sealt taevasse vaatama ja mõni mees pääsendki sinna. Kes aga vaadand teisele poole müüri, see kukkund kohe üle müüri teisele poole, kus eland koerakoonupad, kes olnd pool inimest ja pool koera. Need olnd vaheldamisi 7 päeva inimese mõistusega ja eland siis ilusti ega põle inimesi kiusand. 7 päeva olnd neil aga koera mõistus ja siis nad söönd inimesi: muud põle tahtnd. Koerakoonupate eest põle kaitsend muu asi, kui toomingapõõsasse tulnd pugeda, siis sealt põle nad inimesi üles osand otsi.
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Vändra khk, Vana-Vändra v, Aluste k. Koguja Ernst Tammsoo 1937. ERA II 140, 495/6 (19).

Kuidas mees maailma lõpus käis

Räägidä, et maailmal ei ole otsa. On küll. Vana Numme Kalle oli käünd laevaga siel, kus taevas oli ulatund ninda madalalle, et laeva mastid olid jäänd taevasse kinni. Kalle oli rönind veel masti ja kaapind pussuga taevast - oli old selge punane vask. Tämä löönd siis pussuga augu taevasse ja sield tuld kohe ingli jalg läbi, old ninda paks ja pehme jusku tide reis. Tämä oli sield siis nähnd, et maakerä on laberik jusku leib ja taevas pääl kummulla jusku pada.
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Kadri Kronström, snd 1849. Kuusalu khk. Koguja Adolf Kronström 1937. ERA II 167, 226/7 (5).

Maailm seisvat seitsme ristikivi peal

Maailm seisvat seitsme ristikivi peal, ja kui mõni neist peaks alt ära minema, siis tuleb maailma lõpp.

Põhja-Eesti
Maailm seista seitsme ristikivi pääl

Maailm seista seitsme ristikivi pääl ja kui mõni neist peaks alt ära minema, siis tulla maailma ots.
 

Viru-Nigula khk. Koguja Hans Krickmann 1879. EKS 4°1, 217 (1). 

 
 

Maa on alt vett täis

Maa on alt vett täis. Sellep. Ei vaju põhja, et on „enge all“. 

Jakob Oad, snd 1877. Kihnu khk ja v, Lemsi k. Koguja Teodor Saar 1936. ERA II 133, 244 (44).

 
 

Vesi, tuli ja leib olla kõige vanemad maailmas

Vesi, tuli ja leib olla kõige vanemad maailmas – sellepärast ei pidada neid miskil kõral jalaga puudutama, vaid üksi kättega. 

Oudova mk, Sträkova < Põlva khk. Koguja Jaan Tamm 1913.  E 50736 (30).

Eesti
Mulgi
Mis taevast tuleb

Mis taevast tuleb, sii taren, mis mõtsast tuleb, sii ussen.

Tarvastu khk. Koguja Jaak Vaine 1897. H IV 8, 156 (57). 11466. Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.
Žanr

Põhja-Eesti
Maa-alused kehravad

Maa-alused kehravad. Kui keegi kuuleb seda, siis jääb maa-alustesse haigeks.

English
The Under-Earths spin

The Under-Earths spin. When anybody hears them, they will catch the disease of the Under-Earths. 

Tõnu Lasku, 74 a. Kose khk, Triigi v. Koguja Rudolf Põldmäe 1929. ERA II 19, 230 (14). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.

Eesti
Maa hingab

Maa hingab mõnest kohast. Vahel on nagu maa oleks lahti, seal justkui luiskab: tiks-taks, tiks-taks! Teises kohas jälle nagu ketrab. Need on maa hingamise-kohad. Maa-alused ketravad ja luiskavad seal. Need on maa-alused inimesed. Nad töötavad seal maa all, siis see kostab meile.

English
The Earth breathes

The Earth breathes from some places. Sometimes it looks as if the Earth is open, and there is a sound like sharpening – tiks-toks, tiks-toks! In another place it is like spinning. These are the breathing places of the Earth. The Under-Earths spin and sharpen with whetstones there. They are underground people. They work there underground and it can be heard by us.

Mari Härg, snd 1855. Kose khk, Ravila v, Nõmme k. Koguja Rudolf Põldmäe 1929. ERA II 19, 223 (1). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.
Žanr

Eesti
Maa-alused

Maa hingab, sealt inimesed saavad maa-aluste-haiguse. Olen kuulnud, kui maa alt kostab nagu naise ketramise kõrin.

English
The-Under-Earths

When the Earth breathes, people catch the Under-Earths’ disease. I have heard a whirring sound similar to women’s spinning underground.

Hindrek Kosas, 72 a. Kose khk, Triigi v, Kõu k. Rudolf Põldmäe 1929. ERA II 19, 230 (13)
Žanr

Põhja-Eesti
Öö-ema

Öö-ema kedrab seinas, kohe nagu vokiga kedrab. Aga ainult pimedas. 

English
Night mother

The night mother spins in the wall, right by a spinning wheel. But only in the dark.

Simuna khk, Paasvere v. Koguja Richard Viidebaum 1929. ERA II 13, 608 (8). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.