Haigused

Eesti
Halltõve peletamine

Külmahaiguse, halltõbi vastu aitavat kõige paremini hirmutamine ja luuaga peksmine. Ka ahjuminekul on hääd tagajärjed. Halltõbi tulevat vaimu näol inimese pääle ja kaduvat siis jälle, kui teda hirmutatakse. Enne pääletulekut tegevat ta aga häält, nimelt hüüdvat oma ohvri nime. Muu aga ta hüüdu ei kuulvat kui ohver ise. Ka peidetavat haigeid ta eest. Nimelt nii: haige viidavat oma voodist teise tuppa ja keeratavat jalad vastupidi, siis ei saavat hall temale haiget tegema. Vanasti tulnud seda haigust väga palju ette.

English
Scaring malaria away

Scaring and beating with a broom are the best things for chills and malaria.1 Going into the hearth also produces good results. Malaria is believed to come to a person in the shape of a ghost and to disappear when it is scared. Before coming, it makes a noise - namely it calls the name of its victim. It is believed that only the victim hears the call.  The diseased themselves are also hidden from it. It was done like this: the diseased is taken from the bed to another room and his feet are turned to the opposite side so that the malaria can’t hurt him. This disease occurred a lot in the old days.  
 

Vesneri mölder. Tartu-Maarja khk, Vesneri as. Eduard Laugaste (Treu) 1928. ERA II 7, 644 (7). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.

Eesti
Halltõve tüssamine

Halltõbi vaevanud kaua aega meest, mees teinud oma riietest kuju ja poonud toaukse ette ülesse, hallitõbi tulnud ja ütelnud: "Rumal mees, poos ennast sellesama pärast ära! Ma oleks täna öösel isegi ära läinud, kodu ube tegema." Mees teinud ka teine päev ube, oad kasvand kui käevarred ja olnud seest kõik ube täi.

English
Tricking malaria

Halltõbi vaevanud kaua aega meest, mees teinud oma riietest kuju ja poonud toaukse ette ülesse, hallitõbi tulnud ja ütelnud: "Rumal mees, poos ennast sellesama pärast ära! Ma oleks täna öösel isegi ära läinud, kodu ube tegema." Mees teinud ka teine päev ube, oad kasvand kui käevarred ja olnud seest kõik ube täis.

Miina Roosilill, 71 a. Otepää khk, Pilkuse v, Vidrike as. Koguja Voldemar Lille 1937. ERA II 138, 603 (26). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.