Loodusnähtused

Remmelgas Arbijärve ääres. Elva linn, Nõo khk. Foto: Taive Särg 2021. White willow at the lake of Arbijärv.
Remmelgas Arbijärve ääres. Elva linn, Nõo khk. Foto: Taive Särg 2021. White willow at the lake of Arbijärv.

 

Lumest laps

Millalgi elanuvad vanamees oma vanaeidega. Oma eluaja on nad juba ära elnud, aga pole ühtegi last olnud. Ühel sügise päeval lumi sadanud. Naabrilapsed jooksnuvad uulitsal1 ja teenuvad lumest inimesi uulitsal. Vanaeit ja vanamees vaatanuvad aknast, ise mõtelnuvad, et oleks olnud meil ka kas või üks laps – nad oleksivad siis teda hoitnud ja kiigutanud. Naabrilapsed jooksnuvad ära. Vanaeit ja vanamees läinuvad tagunuvad kõik laste tehtud inimesed katki ja hakanuvad ise omadele lumest last pätsima. Vanaeit soovinud tütarlast. Vanamees annud vanaeidele järele. Ütelnud: „No olgu siis sinu soovi järele tütarlaps.“ Saanuvad lapse valmis. Vanad inimesed vaadanuvad nii armsa näoga oma tööd, et vanas põlves veel oskasivad lumest nii ilusa lapse teha. Küll oleks hea, kui tal nüüd hing sisse tuleks. Korraga lumest laps hakanud haevastama, silmi liigutama ja hakanud käima.
Vanamehel ja vanaeidel olnud nii hea meel, heameele pärast ei ole teadnud, mis teha. Viimaks viinuvad selle lapse oma akna alla, pannuvad pingi peale istuma. Tuppa ei ole julenuvad viia, et sulab ära. Naabrilapsed tulnuvad sinna temaga mängima. Vanaeit ja vanamees esiti pole naabrilapsi lubanud oma lumest tehtud lapse juure. Käinuvad suure luuaga, ajanuvad neid minema. Pikapeale pole keelanuvad. Tihtilugu küla lapsed käinuvad nende tütrega mängimas, küll kruga2, küll teisa mängusi. Aga see lumest laps pole sugugi kasvanud. Kartnud kõvasti soojust. Kui päike hakanud kõvemini soendama, lapsel olnud siis väga raske. Peitnud end ikka vilusse ära. Päike vedanud ennast ikka kevade poole, lapsed hakanuvad rohkem väljas olema.
Tulivad vanaeide ja vanamehe kääst küsisivad luba, et nemad ka oma tütre Luuse lubaksivad metsa kevadisi lillesi korjama. Vanad inimesed muidugi lubasid. Lapsed läinuvad metsa, teinuvad tule ülesse. Hakanuvad tule juures ringi mängima. Luusel olnud tule ligi väga paha, läinud tulest eemale. Aga teised lapsed tassinuvad ikka teda oma seltsi. Viimaks lastel tulnud hiil3 üle tule hüpata. Kõik hüpanuvad üle tule, järg tulnud Luuse kätte. Luuse nägi, et kõik hüpasivad üle tule, miks tema siis ei või hüpata! Nii kui oli hüpanud, nii oli ka ära sulanud.
Lapsed näinuvad seda, et Luuse sulas veeks. Kõik pannuvad jooksu kodu. Teadanuvad vanainimestele, et nende tütar Luuse sulas ära veeks. Kül’ vanaeidel ja vanamehel olnud kahju tütrest, aga midagi ei võinud parata. Ainult ütelnuvad: „Kui pole elus antud last, lumest tehtud laps ei ole ka laps.“ 

Seda juttu ma esimest korda kuulsin 1915. aastal oma vanaema K. Pouline suust, kui ma tema juures elasin. 

1 tänaval; 2 ringmängu (< vn круг); 3 iil, tuhin

 

 

P. Kraev. Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulani asundus. Koguja Rosalie Ottesson 1972. RKM II 291, 138/42 (1). Trükitud: Järv, Kaasik, Toomeos-Orglaan 2014.
Žanr

Piksenool läinud majja

Üks viisteist aastat on tagasi üks kutsar old, tuld, näind, kui piksenool on läind kohe sisse, maja akand põlema. Öö aegu old, läind kohe põlema, et piksetulest ei saa midagi välja tuua. Maja akanud kohe põlema, ei ole kedagi saand välja tuua. 
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Hageri, Kohila v. Koguja Rudolf Põldmäe 1934. ERA II 77, 187/7 (60).

Müristanud ja löönud välku

Kaks tüdrukut tuld Ageri kirikust, laiad kuued old seljas, võtt pealmise kuue üles. Müristand kangeste. Last kuue maha, juskui punane lõngakera kukkund sülest maha, kadunud kohe ää. Tema tuli kirikust, oidis oma kuube. Teine ütled: Lase oma seelik maha. Lastki maha. Müristanud kangeste ja löönd välku.
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Leenu Esko. Hageri khk, Kohila v. Koguja Rudolf Põldmäe 1934. ERA II 77, 177 (36). 

Millal saan mina omile
Helifail
Millal saan mina omile

Millal saan mina omile,
        ee-ee kresla,
millal veeren vendadele
sõidan külla sõtsedelle?
Kevadi on lained laiad,
sügise ojad sügavad,
Tule talve lumetooja,
siluta tiid siledaks,
siis saan mina omile,
veeren võeraks vendadelle,
sõidan külla sõtsedelle.

English
When can I get to my folk

When can I get to my folk,
         ee-ee kresla,
when will I roll to my brothers,
drive to visit my sisters?
In spring, the waves are wide,
autumn streams deep.
Come winter, snow bringer,
smooth the roads,
then I'll get to my folk,
be a guest at my brothers,
drive to visit my sisters.

Marie Sepp, 74 a. Kolga-Jaani khk, Soosaare v. Kogujad Herbert Tampere; August Pulst, RR 1937. Pl 51 A2. Lit. Erna Tampere 1990. Inglise tõlge: Taive Särg.

Eesti
Vihmakene

Vihmakene, vellekene,
hookene, mu omane,
sajukene, mu sõsar!
Ära sa mind märjaks tee -
märjaks tee linnukest,
märjaks linnu lapsekest.
Pole kohta, kus kuivan,
oma taret, kus tahenen.
Kodu kuiva kuuse all,
tare tamme lehtede all.
Seal kohas ma kuivan,
seal tares ma tahenen. 

Lõuna-Eesti
Vihmakõni

Vihmakõni, vellekõni,
oogukõni, mu omane,
saekõni, mu sõsari!
Ärq sa minnu liges teku,
liges teku linnukõista,
liges linnu lätsekõist.
Ole-i kottu kon kuivaq
ise tarre (tare alust), kon tahineq.
Kodo kuiva kuuse all(a)
tare tamme lehi all,
sääl kotul (kuhal) ma kuiva,
sääl tarel ma tahine.

Marta Kiršbaum 78 a. Sangaste khk.  Koguja Elmar Päss 1925. E 56029/30 (46). Eesti ja inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Eesti
Saja vihma, et sahiseb

Saja vihma, et sahiseb,
lase vihma, et ladiseb.
Saja vihma, kasta mulda.
Jäta minda kastematta -
mul pole kodu kuivatajat,
valge särgi vaalijada1.

1 vaalima - siluma, pehmendama

English
Fall rain, so it's rustling

Fall rain, so it's rustling,
let rain so it's splashing.
fall rain, water the soil.
Don't make me wet -
I don't have a dryer at home
a softener of my white shirt.

Margot Tõnisson, 10 a, snd 1912. Põltsamaa alev. 1922. A 2075, 1 (1). Inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Eesti
Vihm, mine Saksamaale

Vihm, mine Saksamaale,
päev, tule meie maale!
 

English
Rain, go to Germany

Rain, go to Germany,
sun, come to our country!

Magda Otti, 13 a. Tartu. 1922. A 163, 2 (8). Inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Eesti
Karjalaste palve vihma ajal
Võro
Karjalatsi palve vihma ajal

Vii vihma Venemaale,
saada sado Saaremaale.
Venemaal vilä kuivase,
Saaremaal sanna palassõ.
Vihmal vili idanes,
kastel kaera kasunesse.
Päiv, tulõ vällä,
ma anna sullõ pätsi leibä.
püttü piimä. mati valgeid herneid.

Laulud on kõik Räpina murrakus kirjutatud, nii kui nad mulle lapse east pähe on jäänud. 

Julie Bundberg (Pundberg, hiljem Ainelo), 1895-1977. Räpina khk, Raadama k. 1922. A 494, 1 (3). Inglise tõlge: Taive Särg.

Tuulelapsed nutavad

Tuulelapsed nutavad! Öeldakse, kui tuul vingub. 
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Tartu. Koguja Matthias Johann Eisen 1932. E 8° 11, 75 (154).
Žanr

Mõistatused

Kuuled küll, aga ei näe, kust ma tulen ehk kuhu ma lähen.

Riddles

You can hear, but you can't see, where I'm coming from or where I'm going.

Palamuse khk. Koguja Karro 1897. H IV 8, 349 (132).
Žanr

  

Läbi lätt

Läbi lätt lehitsest liinast, läbi lätt kuniga kerkust.

 

Võnnu khk, Vastse-Kuuste v. Koguja Taavid Lätti 1889. H II 29, 765 (34).
Žanr

Jaluta jooksen

Jaluta jooksen, kõrita karjun, käsita kisun, valuta vingun.

I run without legs

I run without legs, I scream without a throat, I tear without hands, I whine without pain.

Võnnu khk. Koguja P. Rootslane 1896. E 24263 (9).
Žanr

Tuppa ei mahu

Tuppa ei mahu, kanapesasse mahub.

It doesn't fit in the room, fits in the chicken coop.

Laiuse khk. Koguja J. Ermann 1904. E 44372 (95).
Žanr

Neli velle

Neli velle käävä käsikäen: üts juusk, ei väsü, tõõnõ süü, ei saa süünüs, kolmas juu, ei saa juunus, nelläs vilistas, ei võeta kuulda.

 

Rõuge khk, Roosa v. Koguja P. F. Kõiv 1889. H II 32, 304 (37).
Žanr

Tuleb ilma tõukamata

Tuleb ilma tõukamata, läheb ilma lükkamata.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Äksi khk. Koguja Karl Blaubrik 1889. H I 2, 484 (5).
Žanr

Must kui kurat

Must kui kurat, valge kui lumi, hirnub kui hobune.

 

Must ku kurat

Must ku kurat, valgõ ku lumi, hirn ku hopõn.

 

Rõuge khk. Koguja August Perli 1895. H II 56, 1012 (52).
Žanr

Korgõp ku kerik

Korgõp ku kerik ja madalap ku maa.

 

Marija Kahar, snd 1872. Setumaa, Vilo v, Mäe k. Koguja Agrafina Jänessoo 1935. S 105427/8 (7).
Žanr

Põder jookseb

Põder jookseb üle põllu, jalad maad ei puuduta. 


 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Tartu. Koguja Mare Kõiva 1992. RKM II 461, 445 (5).
Žanr

Kurja ja kahju ta teeb

Kurja ja kahju ta teeb, keegi ei mõista kohut.

 

Kurja ja kahju ta teeb

Kurja ja kahju ta teeb, keski ei mõista kohut.

 

Urvaste khk. Koguja Isaak Mikkal 1895. E 18746 (37).
Žanr

Koorem väsib

Koorem väsib, kandja ei väsi.

Kuurm väsis

Kuurm väsis, kanja ei väsi. 

Rõngu khk. Koguja H. Urb 1888. H II 30, 750 (41).
Žanr

Virvepuu, värvipuu

Virvepuu, värvipuu, üle metsa loogapuu

Valitud keelel puudub tõlge.   

Otepää khk. Koguja Jüri Illak 1889. H II 31, 271 (4).
Žanr

Karjaste laul vihma ajal

Ronk, ronk ruunanahk,
Vana iiu allinahk;
Mine ärä päevä päält.
Ma anna sulle pätsi leibä.
Pääle pätsi kikukese.
Ma anna sulle karbi räimi,
Pääle karbi kats räime.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Helene Jõgi. Helme khk, Hummuli. Koguja Mai Jõgi 1925. E 56148/9 (21)

Muinasjutt tule kõnelemisest

Ennevanasti elasid rikas mees ja vaene mees. Kui rikas mees tegi hommikul tuld, ütles ta ikka: „Näru, tule nüüd juba üles!“, kui tuli piisavalt ruttu põlema ei hakanud. Vaene mees tuli hommikul üles, süütas tuld, ja kui tuli ei tahtnud põlema minna, ütles: „Jumal, issakene-issakene, kuidas ta nüüd põlema ei lähe!“ Ei ütelnud kunagi halba sõna. Tegi ikka ristimärgi, kui tuli süttis, ja kui selle ära kustutas, siis tegi käega ristimärgi peale. Rikkal mehel ei olnud sellest asjagi, kuigi vaene mees küll ütles, et niimoodi tuleb tulega ümber käia. 
    Rikka mehe tuli käis igal õhtul vaese mehe tulega juttu rääkimas. Ükskord tuli jälle rikka mehe tuli vaese mehe tule poole ja ütles: „Ma põletan oma peremehe ära, sellepärast et ta ei ütle mulle kunagi head sõna, ei hooli minust, trambib mind jalgadega, lapsed kõik sülitavad ja ei tee kunagi ristimärki peale, nii et ma saaksin ka puhata!“ 
    Vaese mehe tuli ütles: „Oi, mul on küll hea peremees ja perenaine! Hoiavad mind alati hästi. Kui ma kohe põlema ei lähe, siis ütleb: „Jumal, issakene, kuidas ta nüüd üles ei tule!“ Teeb ikka ristimärgi, kui tuli põlema läheb, ja kui ära puhub, siis heidab käega ristimärgi peale, ütleb „aamen“.“ Vaese mehe tuli ütles: „Kui sa oma peremehe maja ära põletad, siis ära sa minu peremehe sõela põleta, see on teie pool!“ Rikka mehe tuli ütles: „Ei põleta.“ Järgmisel hommikul tuli rikas mees üles, pani tule põlema ja ütles: „Kurinahk, ei saa kunagi ühe korraga üles!“ Ise läks sängi veel puhkama. Siis pani tuli maja põlema ja kõik põles ära.
    Vaese mehe sõel jäi terveks, seda tuli säästis, ei põletanud seda ära. Rikas mees põles koos kõige majaga ära. Kõik imestasid väga, kuidas sõel oli posti otsas terveks jäänud, kõik muu oli ära põlenud. Vaene mees tõi oma sõela koju ja ütles: „Sellepärast jumal seda säästis, et see oli minu oma. Jumal ikka aitab vaeseid mehi! Näed, sõelagi jättis põletamata!“ 

Seto
Jutus tulõ kõnõlamisõst

Elliq innevanast rikas miis ja vaenõ miis. Ku rikas miis pand hummogult tuld palama, ütel ́ timä kõõ: „Halv, tullq no jo üles!“, ku tuli tulõ-s nii ruttu üles. Vaenõ miis tull ́ hummogult üles ja hõõrd ́ tulõ veerdu ja ütel ́, ku tuli taha-s palama minnäq, õt: „Jummal, essäkene-essäkene, kus tä no lää-i palama!“ Ütle-s kunagi halvaga. Kõõ hiit ́ risti ette, ku tuli tull ́ üles ja ku kistut ́ ar, sis tekk ́ käega risti pääle. Rikkal mehel olõ-s tuust asjagi, hots külq kuna vaenõ miis ütel ́ ka, õt nii vaja  tulõga ümbre kävvüq.  
    Rikka mehe tuli tull ́ õga õdagu vaesõ mehe tulõga kõnõlama. Ütskõrd tull ́ jal rikka mehe tuli vaesõ mehe tulõ mano ja ütel: „Ma paloda uma peremehe ar, selle õt tä ütle-i kunagi mullõ hüvvä sõnna, hooli-i minkõstke, sõkk minnu jalguga, latsõq kõõ sülgaseq ja hiidä-i kunagi risti pääle, nigu mul ka saasiq puhadaq!“
    Vaesõ mehe tuli ütel ́: „Oi, mul külq om hüä peremiis ja pernaane! Minno höste  hoitvaq kõõ. Ku tulõ-i ma üles üte vooriga, sis ütles, õt: „Jummal, essäkene, kus tä no tulõ-i üles!“ Ja hiit kõõ risti ette, ku tuli lätt palama. Ja ku puhksõs ar, sis heit käega risti pääle, ütles „aamen“.“ Vaesõ mehe tuli ütel ́: „Ku sa ar palotat uma peremehe maja, sis arq sa mu peremehe sõkla palotagu-i ar, tuu om ti puul!“ Rikka mehe tuli ütel: „Paloda-i.“ Tõõsõ hummogu tull ́ rikas miis üles, pand ́ tulõ palama ja ütel: „Kuradinahk, tulõ-i voorigi kõrraga üles!“ Esi läts ar sängü viil puhkama. Sis tuli pand ́ maja palama ja palli kõik ar. 
    Vaesõ mehe sõgõl jäi tervest, tuu tuli hoit ́ ar, nigu paloda-s ar. Rikas miis palli ka üteh kõõ majaga. Kõik väiga imehteliq, õt kuis sõgõl oll ́ jäänü tervest tulba otsah, muu oll ́ kõik ar palanu. Vaenõ miis tõi ar uma sõgla kodo ja ütel': „Taa selle jummal hoit ́ar, õt taa oll ́mul. Vaesit miihi õks jummal ka avitas! Näet, sõglagi jätt ́ palotamalda!“

Grigori Loomik, snd 1872. Setomaa, Vilo v, Zaputje (Saputje) k. Koguja Anna Tammeorg 1934. S 84013/6 (24). Trükitud: Annom, Järv, Kaasik, Toomeos-Orglaan 2020. Inglise tõlge: Kai Veispak-Rawlings, Craig Rawlings.
Žanr

Hobune hirnus Hiiumaal

Hobune hirnub Hiiumaal, heli kuuldub siia maale.

 

Hobene hirnus Hiiumaal

Hobene hirnus Hiiumaal, helu kuuldus siia maale. 

 

Otepää khk, Pühajärve k. Koguja Sirje Pettai 1957. RKM II 84, 219 (36). Eesti tõlge: Taive Särg.
Žanr

  

Härg mürras

Härg mürräs Saarõmaal, hel'u kuulus siia ärä.

 

Otepää khk, Ilmjärve v. Koguja Johannes August Palm 1890. H II 31, 648 (82).
Žanr

Must saks

Must saks, lindas kui lind, mürräs kui härg, tsong kui tsiga.

 

Otepää khk, Uue-Otepää v. Koguja Gustav Wulff 1889. H II 31, 637 (15).
Žanr

Siin maal

Siin maal lahutas puid, sinna maale lendas laast.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Minna Angerjas 67 a. Urvaste khk, Reili k. Kogujad Marika Saavel, Hilvi Leirost 1967. RKM II 250, 188 (7).
Žanr

Viidipuu

Viidipuu, vaadipuu, üle metsa mõõdupuu.

 

Viidipuu

Viidipuu, vaadipuu, üle mõtsa mõõdipuu. 

Võnnu khk. Koguja Mare Kõiva 1986. RKM II 461, 294 (5).
Žanr

Suvel sõidab sorinal

Suvel sõidab sorinal, talvel tasahiljukeisi. 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Äksi khk. Koguja Karl Blaubrik 1889. H I 2, 484 (2).
Žanr

Kuldakangast koetaks

Kuldkangast koetaks, hõbelanga veetaks.

 

Helme khk. Koguja H. Karolin 1889. H I 2, 369 (21).
Žanr

Mind sagedasti palutakse

Mind sagedasti palutakse ja oodatakse, näitan, siis jooksevad eest ära.

 

Mind sagest palutakse

Mind sagest palutakse ja oodetakse, näitan, siis jooksevad eest ära. 

 

Viljandi khk. Koguja Jaan Täht 1895. E 16078/9 (21).
Žanr

Hõelus laud

Hõelus laud, vaalus laud, ei satta maha kunagi. 

 

Rõngu khk, Väike-Rõngu v. Koguja Hans Urb 1888. H II 30, 746 (1).
Žanr

Hobune sõidab

Hobune sõidab, ohjad seisvad.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Viljandi khk. Koguja Hans Leoke 1873. Leoke 3, 268 (59).
Žanr

Kure kaal

Kure kaal üle mere.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Tarvastu khk. Koguja Aadu Rull 1890. H II 25, 431 (22).
Žanr

Pimedane pihlapuu

Pimedane pihlapuu, üle õue õitsepuu, lähen lookas üle maa, kätte keegi mind ei saa.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Põltsamaa khk, Kurista v, Sulustvere k. Koguja Martin Luu 1894. H IV 5, 490 (17).
Žanr

Soomemaal pannasse hobust ette

Soomemaal pannasse hobust ette, luuk paistab mede maale.

 

Mathilde Org, u 70 a. Kõpu khk ja v. Koguja Ants Ratas 1948. RKM II 24, 508 (50).
Žanr

Hiiumaal pannakse hobust ette

Hiiumaal pannakse hobust ette, siia paistab look. 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Rõuge khk. Koguja E. Mihkelson 1932. E 81943 (9).
Žanr

Ilus lint ja viiruline

Ilus lint ja viiruline, kena lint ja triibuline, lähen lookas üle mäe, ükski mind ei kätte saa.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Laiuse khk. Koguja Hans Asper 1897. H III 28, 528 (114).
Žanr

Pehmem kui sai

Pehmem kui sulg, valgem kui sai.

 

Pehmemb kui sulg

Pehmemb kui sulg, valgemb kui sai.

Nõo khk. Koguja Voldemar Grünstamm 1893. H II 44, 168 (16). Tõlge: Mathilda Matjus.
Žanr

Õues mäena

Õues mäena, toas veena.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Torma khk, Avinurme k. Koguja Elli Tamm 1992. RKM I 28, 353 (38).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Kats valget tsirkukõst

Kats valget tsirkukõst taplõse katuse pääl.

 

Hargla khk. Koguja Erna Ariste 1927. ERA II 10, 353 (5).
Žanr

Eesti
Imä must

Imä must, hamõ valgõ.

 

Võru. Koguja Gustav Sandra 1905. E 45077 (15).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Punda ist ossa pääl

Punda ist ossa pääl, munda lää söö ärä. 

 

Helme khk ja v. Koguja Gustav Habicht 1889. H II 25, 228 (148).
Žanr

Eesti
Mu ema sünnitas mind

Mu ema sünnitas mind ja varsti sünnitan ma ema.

 

Lõuna-Eesti
Mu ema sünnitas mind

Mu ema sünnitas mind ja pia sünnitan ma ema.

Paistu khk, Holstre v. Koguja Jaan Leppik-Punabu 1891. H III 14, 290 (157).
Žanr

Eesti
Sõda sõidab

Sõda sõidab kolmepäise varsa seljas.

Lõuna-Eesti
Sõda sõedab

Sõda sõedab kolmepäese varsa selles.

Suure-Jaani khk. Koguja Juhan Mein 1893. H II 43, 386 (210).
Žanr

Eesti
Suur katel

Suur katel, iga aasta uus vaskne kaas peal.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Põltsamaa khk. Koguja Martin Luu 1899. E 38347 (42).
Žanr

Eesti
Keerleb, veerleb

Keerleb, veerleb, saab saarde-saarikuse, siis muneb.

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Tarvastu khk. Koguja Kaspar Tober 1894. H III 20, 311 (17).
Žanr

Eesti
Kui sa mind näed

Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui mind ei näe, siis näed igatühte.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Laiuse khk. Koguja A. Tamm 1966. KKI, MT 306, 70 (12).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Silmaga saat näha

Silmaga saat näha, käega ei saa koppa.

Võnnu khk. Koguja P. Rootslane 1896. E 24271 (15).
Žanr

Eesti
Sood pikad

Sood pikad, saared pikad, arud pikad, aerud pikad, ise pikk ja perse pikk.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Laiuse khk. Koguja J. Ermann 1904. E 44374 (125).
Žanr

Eesti
Maa täis

Maa täis, mets täis, pihku ei saa piiskagi.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Torma khk. Koguja E. Tamm 1992. RKM I 28, 353 (39).
Žanr

Eesti
Emast sünnib poeg

Emast sünnib poeg, pojast sünnib ema. 

Lõuna-Eesti
Emäst sünnib poig

Emäst sünnib poig, pojast sünnib emä.

Otepää khk. Koguja Jaan Kivisaar 1889. H II 31, 529 (96).
Žanr

Eesti
Vana kali

Vana kali, uus kaan.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Gavril Lillemägi, snd 1872. Setumaa, Vilo v. Koguja Marie Lillemägi 1937. ERA II 144, 494 (31).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Mõista, mõista

Mõista, mõista mõistuist, üle aia haistuist.

Okse Luik, 74 a ja Helgi Luik, 11 a, Setumaa, Kõõru k. Koguja Veera Pino 1956. RKM II 51, 431 (56).
Žanr

Eesti
Vana vakk

Vana vakk, vastne kaas.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Rõngu khk. Koguja Peeter Grünfeldt 1890. H II 30, 940 (3).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Viro vuun

Viro vuun, läti lammas, huunih hullas, tanomih tallas. 

Anastasia Saar, 50 a. Setumaa, Vilo v, Truba k. Koguja Aleksei Saar 1941. ERA II 296, 293/4 (11).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Kenä oinas

Kenä oinas, keeru sarve, taarutap külätanumin.

Võnnu khk, Vastse-Kuuste v. Koguja Taavid Lätti 1889. H II 29, 765 (37).
Žanr

Eesti
Käädripäev

On käädripäev soe ja päikesepaiste, siis otsi kasukat suveks valmis.

Lõuna-Eesti
Saint Gertrude's Day

Should Saint Gertrude's Day be warm and sunny, find a fur coat for summer.
 

Rõuge khk. Koguja J. Gutves 1929. E 63464 (98).5018.
Žanr

Eesti
Lina oli kord lausunud

Lina oli kord lausunud: "Päike mu paisutab, vihm venitab, põud põletab peris ära."

Lõuna-Eesti
The flax said

The flax said: "The Sun will swell me, the rain will stretch me and the draught will burn me all up."

Tarvastu khk, Suislepa v. Koguja J. Kala 1939. ERA II 208, 138 (10). 5858.
Žanr

Eesti
Päike pleegib

Päike pleegib pangilaua, kuu kulbivarre.

English
The sun bleaches

The sun bleaches a bucket table and the moon bleaches a scoop handle.

Viljandi khk, Vana-Võidu v. Koguja J. Kala 1949. RKM II 19, 435/6 (73). 9311.
Žanr

Eesti
Ühe sitika sumisemine

Ühe sitika sumisemise pärast ei tule veel õhtu.

Lõuna-Eesti
Buzzing of one beetle

No evening is yet there for buzzing of one beetle.

Võnnu khk. Koguja Peeter Rootslane 1896. E 23480 (22). 10523.
Žanr

Eesti
Sõel

Kui Sõel kadripäeval enne päikesetõusu maha lähäb, siis ei võta külm järgmisel sügisel vilja ära.

English
Pleiades

If the Pleiades set before sunrise on Saint Catherine's Day, the crop will not freeze in the autumn.

Tartu-Maarja khk, Ilmatsalu v. Koguja G. Sööt 1898. H II 29, 370 (114). 11075.
Žanr

Eesti
Kuri ilm

Kurja ilma järgselt paistab päike kõige kenamini. 

Lõuna-Eesti
Kuri ilm

Kurja ilma järgi paistab päev kige kenamine.

Tarvastu khk. Koguja A. Kosesson 1891. H II 43, 120 (9). 14049.
Žanr

Eesti
Väimees on kui talvine päike

Väimees on kui talvine päike: hilja tõuseb ja vara läheb looja.

Lõuna-Eesti
A son-in-law is like the winter sun

A son-in-law is like the winter sun: he rises late and sets early.
 

Viljandi khk, Vana-Võidu v. Koguja J. Kala 1949. RKM II 19, 47 (79). 14478.
Žanr

Eesti
Nälja ema

Jaanuarikuu sula on nälja ema.

Lõuna-Eesti
The mother of hunger

A thaw in January is the mother of hunger.

Kambja khk, Krüüdneri v. Koguja A. Ammon 1922. E, StK 16, 24 (6). 2362.
Žanr

Eesti

Lõuna-Eesti
Piksetuli

Ütliva, et pikse tuld ei saa kistutada. Om sinine tuli. Ütski vesi ei kistuta.
Leivalapju ja leivapätsi pantu aida katusse pääle, et tuli edasi es saa minna; aga piksetuli es lähegi edasi, ütliva vanainemeseq.

Ann Pilberg Põlva khk, Karilatsi v ja k. Koguja Richard Viidebaum 1933. ERA II 63, 103/4 (272, 273).