Saateks

Väljaandesse "Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid" on koondatud valik Saaremaa lauludest, tantsudest ja kombestikunäidetest Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Need on jäädvustanud Ingrid Rüütel koos kolleegidega aastatel 1961—2012. Helisalvestused annavad ülevaate saarlaste 20. sajandi alguse lauluvarast. Filmilõigud pärinevad peamiselt 1961. aastast: kohtumised kohalike laulutegijate, lauljate ja pillimeestega, näited seltskonnatantsude kohalikest variantidest, näärikommetest, Mustjala pulmakommetest. Maidu Valliku humoristlikud külalaulud on filmitud videokaameraga aastal 2012.

Veebiväljaande aluseks on 2014. aasta väljaanne "Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid", mis koosneb CD-st, DVD-st ja tekstivihikust.

2014. a ilmunud "Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid", koostaja Ingrid Rüütel.

CD-l ja DVD-l leiduvate laulude sõnad ja viisid (v.a Mustjala pulmalaulud) on avaldatud raamatus "Saaremaa laule ja lugusid", mis annab põhjalikuma ülevaate saarlaste 20. sajandi alguse lauluvarast ja tutvustab lähemalt mitmeid laulikuid, laulmisolukordi jm.

Raamatu elektroonilise versiooni leiab siit.

Ingrid Rüütli koostatud raamat "Saaremaa laule ja lugusid", ilmunud 2015. a.

Veebiväljaanne ühendab plaadikogumiku ja raamatu materjali. Plaadikogumikus ilmunud helisalvestustele on lisatud raamatus avaldatud laulutekstid ja viiside noodistused (kui raamatus pole laulu nooti avaldatud, puudub see ka e-väljaandes). Laulude ja pillilugude esitajaid ning kommete tutvustajaid on veebiväljaandes iseloomustatud tsitaatidega raamatu sissejuhatusest ja raamatus avaldatud Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütli ekspeditsioonipäevikutest.

Väljaande 39 helisalvestusest on enamik jäädvustatud Ingrid Rüütli ja Ottilie Kõiva poolt 1961. aastal, rahvaluulearhiivi Ida-Saaremaa ekspeditsioonil. Osa salvestusi on tehtud 1974. a Valjalas ja 1975. a Torgus ning Pihtlas. Saaremaa laule, tantse ja kombeid filmiti samuti 1961. aasta ekspeditsioonil. Maidu Valliku laulude videosalvestused tegi Ingrid Rüütel 2012. aastal Laimjalas.

Väljaande ülevaadete osast leiab Ingrid Rüütli saatesõna ning heli- ja filmisalvestuste kirjelduse 2014. aasta väljaandest "Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid". Järgneb väljaande esitajate tutvustus. Esitajaid on võimalik leida nimede järgi (tähestiku järjekorras) ja külade järgi. Mõni esitaja võib olla märgitud mitme küla all, sest tema elukoht ja päritolukoht ei kattu. Esitaja lehel on tema foto ja teda tutvustavad lõigud raamatust "Saaremaa laule ja lugusid". Järgneb esitajalt salvestatud palade nimekiri või filmi pealkiri, kus teda näha võib. Lehekülje lõpus on andmed esitaja salvestamisaegse vanuse ja elukoha, samuti koguja ja kogumisaja kohta.

Laulude ja filmide järjestus vastab 2014. aasta plaadikogumikule. Laule on võimalik otsida ka tähestiku järjekorras algusridade või pealkirjade järgi. Iga laulu lehel on ära toodud pala esitaja nimi ja elukoht koos salvestamisaastaga, helisalvestus, noot ja sõnad, vahel ka esitaja kommentaar. Lisatud on laulu sisu lühike kokkuvõte. Murdesõnade seletused leiab lauluteksti alt. Lehekülje lõpus on täpsemad andmed esitaja ja salvestamise kohta, samuti viide originaalsalvestuse asukohale Eesti Rahvaluule Arhiivis. Allikaviite lõpust nurksulgusest leiab pala järjekorranumbri raamatus "Saaremaa laule ja lugusid".

Filmi lehel on kirjas filmis esinejate nimed ja elukoht (kui need on teada) koos salvestamisaastaga. Lisaks tervikfilmile on mõne filmi puhul võimalik eraldi vaadata ka alalõike kindlatest pillimeestest-laulikutest või laulu-, pilli- ja tantsulugudest. Lisatud on filmi sisu lühike kokkuvõte, samuti filmimisega seotud katkeid Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütli ekspeditsioonipäevikutest. Lehekülje lõpus on viide originaalsalvestuste asukohtadele Eesti Rahvaluule Arhiivis. Maidu Valliku filmi puhul on iga laul eraldi lehel, koos noodi ja sõnadega.

Murdekeelsetes laulutekstides on h-d sõna alguses märgitud vastavalt kirjakeele traditsioonile, ehkki Saaremaal h-d sõna algul üldiselt ei hääldata. Ülipikka öö-d hääldavad Saaremaa laulikud enamasti ö ja ü vahepealsena, kuid väljaande veebiversiooni laulutekstides on need märgitud siiski öö-ga. Samuti on toimitud e ja i vahepealsena häälduva ülipika ee-ga. Nootides näitavad esituse detaile lisamärgid.

Täname kõiki meie häid abilisi ja toetajaid, samuti omaaegseid rahvaluulearhiivi töötajaid, kes osalesid väljaande alusmaterjali jäädvustamisel. Siinse veebikogumiku väljaandmine sai alguse ansambli Trad.Attack! soovist toetada Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevust. Tuntud pärimusmuusikute toetus, samuti nende muusika, mis annab arhiivijäädvustustele uue elu, väärtustab kõigi pärimuse tundjate ja kogujate, aga ka pärimusekogude hoidjate ja vahendajate pühendunud tööd.

Suurim tänu aga Saaremaa laulikutele, pillimeestele ja vanade kommete tundjatele, kes on meile lahkelt jaganud oma teadmisi Saaremaa omapärasest ja rikkast kultuurist.

22.02.2018
Ingrid Rüütel
Janika Oras
Kadi Sarv

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda