Konstantin Suurtee

Konstantin Suurtee. Foto: I. Rüütel 1961. ERA, Foto 5418.

Laulu “Läksin mööda Pöide kergust” juures ütles Konstantin Suurtee (peremees), et tal polevat õige viis, ning läks välja, et õiget viisi meenutada. Seejärel tuli tagasi ja laulis laulu “Ükskord Koigi järve äärel”. Ta oli ka varem meie muuseumiga kokku puutunud – nimelt oli seal käinud L. Laidvee ja viinud kaasa vanu raamatuid. Suurtee näis üldse intelligentse ja aruka mehena. Ta lubas ka ise pärast üht-teist kirja panna. Lubasime sinna veel tagasi minna ja jätsime talle ühe küsitluskava. Kuulsime, et Veere külas elab Suurtee 1931. aastast. Sündis aga Reina mõisas teomehe pojana. (I. Rüütli kogumispäevikust 1. juunil 1961; Rüütel 2015: 169)

Alustasime juba tuttavast Veere külast. Külastasime järjekordselt Suurteede perekonda. K. Suurtee laulis lindile Tuttava laule ja muidki /---/. Filmisime K. Suurteed laulmas ja jutustamas /---/. (I. Rüütli kogumispäevikust 9. juunil 1961; Rüütel 2015: 177)

Filmid:

Konstantin Suurtee, 66 a, Pöide khk, Pöide v, Veere k. Filmis R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda