Laimjala valdas tuntud mehed

Maidu Vallik

Pöide, pärit Valjala (2012)

NB! Heli ei pruugi olla kogu filmi pikkuses.

Kümmekond aastat tagasi, noh siis oli raskusi, kombinaat ei võtnud loomi vastu ja siis kui jälle oleks saanud viia, siis põle jälle sellist autod olnd. Ja siis kaks meest otsustasid, et nad viivad jalgsi lehma linna ja see sündmus leidis aset ja et asi meelde jääks, siis ma tegi väikse laulu. Ja laul on järgmine, või ütleme sündmus on järgmine.

[Jätkab kõnelisi silbipikkusi järgides, fraasilõppudel peatused.]

Laimjala valdas tuntud mehed,
üks nüüd jälle kuulsaks sai.
:,: Räägib raadiu, ajalehed,
jalgsi lehma linna tõi.:,:

Hommikul kolmveerand seitse
algas meestel rännutee.
:,: Kalju ja ta Saku sõber,
nende mõte olnud see. :,:

Vissile pael pandi sarvi –
kaua ma sind lüpsma pean!
:,: Mul ei ole autut tarvis,
ise sinu linna vean! :,:

Mehed jalgrataste selga,
kiiremini nii läeb tee.
:,: Lehmal, sellel neli jalga,
järgi meil võib joosta see. :,:

Pool teed läinud päris hästi,
see läind päris lennates,
:,: aga lõpuks loom oli väsind
tapamajja rännates. :,:

Mitu korda tee peal oli
totu abi vajanud.
:,: Mehed olid mitu korda
tema püsti ajanud. :,:

Ahti Viilup* lubas teha
Kaljule ka erandi,
:,: sest et lehm oli tee peal kautand
kaalust pea et veerandi. :,:

Lubas raha kohe anda,
nõnda ütles Ahti suu.
:,: Need, kes autuga toond lehma,
ootavad need üle kuu. :,:

Kalju arvas ajalehes:
sõukest teed käiks igapäev,
:,: kahjuks rohkem lehmi pole,
järgmine reis ära jääb! :,:

*Ahti Viilup – Saaremaa piima- ja lihakombinaadi tollane direktor

Maidu Vallik, snd 1954, Pöide khk, Laimjala v, Asva k, Alangu t, pärit Valjala khk, Valjala v, Kungla k, elanud ka Turja k. Filmis I. Rüütel 2012. ERA, DV 535 [251].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda