Helmi Peegel

Helmi Peegel (Valjala Viiu). Foto: R. Hansen 1961. ERA, Foto 5556.

Edasi sõitsime Valjalga. Külastasime Helmi Peeglit – /---/ head lauljat ja tublit inimest. Lindistasime temalt mõne laulu. (I. Rüütli kogumispäevikust 9. juunil 1961; Rüütel 2015: 177)

Kõige aktiivsem ning andekam laulja, tantsija ning jutuvestja oli Helmi Peegel. Kohapeal tunti teda Valjala Viiu nime all. /---/ Helmi Peegel teeb kolhoosist saadud kriitilise materjali ja rahvajuttude põhjal ise veste valmis – vahel proosa-, vahel lauluvormis – ja kannab selle ka ise ette. Paljugi, mida muidu ei julgeta välja öelda, jõuab niimoodi rahva naeru saatel asjaosalisteni. (O. Kõiva kogumispäevikust 6. juunil 1961; Rüütel 2015: 175)

Helmi Peegel Valjala vallast oli ümbruskonnas tuntud jutuvestja, kes Valjala Viiu nime all esitas tõsielulisi pajatusi, samuti tantsis kohalikus rahvatantsurühmas ning laulis helilindile rea laule. (Filmi “Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed” sisukirjeldusest; Rüütel 2014: 24)

Laulud:

Filmid:

Helmi Peegel, 41 a, Valjala khk, Valjala v, Kiriku k. Salvestasid ja filmisid O. Kõiva, I. Rüütel, R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda