Atlandi ookeani laial pinnal

Villem Õunpuu

Jämaja (1975)

Atlandi ookeani laial pinnal,
kus vahutades töusvad lainte piad,
kus kohisedes töusevad veerinnad,
merimeestel nied ei räägi ükski hiad.

Kus vesi eila tasakesi, vaikselt
ja kala mängis röemsalt laeva ees,
kus merimehed nal´lajuttu vestsid
ja laev see lendis röemsalt vaikses vees.

Ei räägi merimees nüüd nal´lajuttu,
ei mängi kala röemsalt laeva ees,
ta vaatleb laineid, mötleb kurvalt ruttu –
ehk puhkan varsi rahulikult seal.

Jää jumalaga, kodumaa, kus sündin,
ei enam näe vist minu silmad sind.
Ja omaksed, teil pal´lu önne soovin,
te ärge meelde tuletage mind!

Nii mötles noormees, seistes masti najal,
kui Atland vahtu väl´la virutas,
veesammas töusis, mehel masti najal
üks asi silma ees tal virvendas.

Ta nägi vaimus väikest isamaja,
kus lapsena kord röemu tundis ta.
Ja selle juures kena lilleaja,
kus oli mänginud öe, vennaga.

Veel nägi tema vaimus kodupinnal
üht neidu körge merekalda pial
ja kahvatumad huuled hüidsid temal:
piaks Looja talle elu andma veel!

Ta silma eest köik möödaläinud ajad
kui önnekombel mööda ruttasid,
ta körvadesse kostsid kurvad kajad
ja lained löivad leinalugusid.

Siis tahtis ütelda ka veel üht söna,
sel silmapilgul oli kadund ta.
Veesammas purustanud laeva ära,
viind mehed märga hauda magama.

Ei ole neil nüüd näha hauaküngast,
ei tia, kus önnetumad puhkavad.
Vaid kaua üle nende rahupaiga
veel lained vahutades laksuvad.

Meremeestelaul. Torm purustab laeva ning surma eel meenutab noormees kodu, omakseid ja kallimat, kes teda nuttes koju ootab.

Villem Õunpuu, 1915–1990, Jämaja khk, Torgu v, Mässa k. Salvestasid I. Rüütel, O. Kiis 1975. RKM, Mgn II 2700 f [199].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda