Maidu Vallik

Maidu Vallik. Foto: Jaan Kolberg 2012.

Maidu Vallik sündis Valjala vallas Kungla külas, 4 aastaselt kolis sama valla Turja külla. Laimjalga tuli tööle 1977. a. Paari kuu pärast võeti sõjaväkke. Teenis Leedus Šiauliais lennuväes, oli fotolaborant. 1978. a tuli tagasi. Elas algul Laimjala kortermajas, aastast 1992 elab Asval Alangu talus. Peab talu ja kasvatab lihaveiseid. (Rüütel 2015: 371)

Maidu Valliku, Laimjala vallas Asva külas elava laulumeistri laule jäädvustasin videokaameraga oma suvekodus 2012. a, olles eelnevalt kuulnud teda laulmas ühel juubelil. /---/ Maidu Valliku laulud on pärit küll 20. sajandi lõpust, kuid kannavad edasi sajandi algupoole külalaulude traditsiooni. (“Saateks”; Rüütel 2014: 6)

Laimjala valla talumehe Maidu Valliku laulud /---/ jätkavad kohalikku külalaulude traditsiooni. Esimene räägib naljatoonis ümbruskonnas laiemat kõmu tekitanud sündmusest, kuidas üks talumees jalgsi lehma Kuressaarde lihakombinaati viis. “Kolhoosilaul” tögab kolhoosiaegset korralagedust. “Hundijahi laul” vestab naljatoonis kolmest hundijahist, milles osalesid kohalikud talumehed, ühes ka linnapea. “Baltica laul” vahendab muljeid kohaliku rahvalauluansambli osalusest rahvusvahelisel folkloorifestivalil “Baltica” Tallinnas ning purjeregati märulipeost, millega tagasiteel liituti. Seejärel esitab laulumeister ühe lauludest, millega festivalil esineti. See on vanem kohalikest sündmustest jutustav laul, kuhu on liidetud fragmente kahest erinevast laulust. Maidu Valliku viimane laul räägib probleemidest, millega maarahvas puutus kokku pärast Eesti iseseisvuse taastamist. /---/ (Filmi “Maidu Valliku laulud” sisukirjeldusest; Rüütel 2014: 26–27)

Vt lisaks ka “Maidu Vallik ja tema laulud” (Rüütel 2015: 71–72).

Filmid:

Maidu Vallik, snd 1954, Pöide khk, Laimjala v, Asva k, Alangu t; elanud Valjala khk, Valjala v, Turja k; pärit Valjala khk, Valjala v, Kungla k. Filmis I. Rüütel 2012.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda