Mustjala pulmakombeid

NB! Heli ei pruugi olla kogu filmi pikkuses.

Film esitab Mustjala kihelkonna pulmakombeid, mis olid käibel veel 20. sajandi alguses. Kolmepäevasest pulmatseremooniast demonstreeritakse vaid mõningaid kombeid, mis toimusid esimesel päeval. Näeme pruuti ja tema sugulasi näitamas oma tööoskusi ja imiteerimas rahulikku igapäevaelu Rahtla külas Anni talus pruudikodu õuel enne võõra rahva (peiupoolsete pulmaliste) saabumist, ehedat võistulaulmist pruudi ja peiupoolse pulmarahva vahel, erilist tseremoniaalset tantsu – Mustjala pulmarongi, millega käidi läbi kõik kohad pulmamaja õuel, valenooriku ehtimist ja noorpaarile rahakogumist, milles pruudi- ja peiupoolsed püüdsid teineteist üle trumbata, samuti pulmanalju ja mänge. Me näeme katkeid kahest ringmängust. Need on vahetantsuga ringmäng “Kodu kasvasin kui lilleke” ja etendusmäng “Keset Riia linna ilus roosiaed”. Peiupoolsete võistulaulude esitust juhib tuntud pulmanaga (eeslaulja) Mare Pook, valepruudi ehtimist toimetab Juuli Erlach. Lõpukaadris on kogu pulmaseltskond, kes osales võtetel, samuti osa filmimeeskonna liikmeid: seisjatest paremalt esimene Herbert Tampere, ees istuvad paremalt Lilia Briedis, Ottilie Kõiva, Ingrid Rüütel.

Mustjala pulmafilmi osalised Rahtla külast ja võttegrupi liikmed: seisab paremalt esimene Herbert Tampere, istuvad esireas paremalt Lilia Briedis, Ottilie Kõiva, Ingrid Rüütel. Foto: R. Hansen 1961. ERA, Foto 5830.

Hoolimata kehvast tehnilisest kvaliteedist võimaldab enam kui 50 aastat tagasi filmilindile jäädvustatu saada lisateavet ning elavamat ettekujutust inimestest ja sündmustest kui üksnes helilint ja foto.

Film ERA, DV 111, 114. Heli RKM, Mgn II 1718 a, 484 a, b.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda