Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed

NB! Heli ei pruugi olla kogu filmi pikkuses.

Filmis "Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed" näeme katkeid kohtumistest kohalike laulutegijate, lauljate ja pillimeestega. 20. sajandi algul olid väga populaarsed 1905. a Pöide ümbruse mässu sündmusi kajastavad Konstantin Tuttava laulud. Helisalvestuste laul 17 on üks näide nendest. See on õieti katke pikemast laulust, mis levis laiemalt just lühemal kujul. Filmis laulab ühe Tuttava laulu ja jutustab nende levikust Konstantin Suurtee Veere külast.

Konstantin Tuttavat lindistab Richard Hansen, laulumeistriga vestlevad Ingrid Rüütel ja Ottilie Kõiva. Foto: L. Briedis 1961. ERA, Foto 5553.

Pöide kihelkonna Laimjala valla Audla küla taluperemehe Aleksander Nõgu laulud sündisid 1920.—1930. aastatel ning kajastavad homoristlikus laadis tollast külaolustikku. Villem Nõgu Ridala külast laulis helilindile sõdurilaule, laule oma elust ning tantsulaule. Valjala ümbruses olid populaarsed kohaliku laulumeistri Mihkel Trei laulud. Neid esitas ja mälestusi temast jutustas laulumeistri vennapoeg August Trei. Tiina Rand endisest Püha kihelkonnast Pihtla vallast laulis vanu lastelaule. Helmi Peegel Valjala vallast oli ümbruskonnas tuntud jutuvestja, kes Valjala Viiu nime all esitas tõsielulisi pajatusi, samuti tantsis kohalikus rahvatantsurühmas ning laulis helilindile rea laule.

Filmilindile jäid ka kohalikud pillimehed. Oskar Koeli Laimjala vallast, kes saatis ka näärisokke, näeme mängimas Pahavalla küla traditsioonilisel tantsuplatsil pillimehe kivil. Valjala vallas musitseerisid viiuldaja Juhan Lätt ja lõõtsamängija Aleksander Rüütel. Viimane saatis ka Valjala tantsijaid filmis "20. sajandi alguse seltskonnatantsude kohalikud variandid".

Film ERA, DV 109—110. Heli RKM, Mgn II 457 c, f, 468 e, 469 i, 468 e, 481 e, 504 b, 495 f, 460 c, 506 e, 500 c.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda