Juuli Kald

Juuli Kald kassiga. I. Rüütli erakogu, 1975.

Lisaks kahele pikemale ekspeditsioonile olen käinud mitmel lühemal retkel, mis on ette võetud mingi eelnevalt saadud informatsiooni põhjal. Sellised olid Sõrve reis 1975. a ning külaskäik Pihtlasse Juuli ja Albert Kaldi juurde samal aastal. /---/ Juuli Kald teadis aga palju tantsulaule, sõdurilaule jm ning laulis neid kõrge kõlava häälega. Laulud on ta suures osas kaasa toonud oma lapsepõlvekodust Muhust. (“Kogumise olukorrad ja eesmärgid”; Rüütel 2015: 21)

Kolm Juuli Kaldi sõdurilaulu pärinevad Esimese maailmasõja päevilt. Kõik nad on äärmiselt süngetoonilised noore sõduri surmaeelsed mõtisklused “verepulmas”. Nende päritolu on teadmata. Laulus “Pea jõuab aeg” kurdetakse, et elu on murtud, armastus purustatud ning sõduri keha kantakse kalmule, kus keegi ei vala ühtki pisarat. Laulus “Seal võõrsil valuväljal” lisanduvad motiivid, et sõduri haual ei õitse ükski lill ega saada tema matust kirikukella kõla. (“Laulud ajaloosündmustest ning sõdurilaulud”; Rüütel 2015: 86–87)

Tädi Juuli oli pärit Muhust ja tema osavate näppude all valmisid uhked muhu pätid, vastupidava seanahast tallaga, kõigile meie täiskasvanud kodakondsetele. Mina jäin ilma, sest tädi Juulil ei olnud laste liistusid. See-eest sain tema kaunist litrite-pärlite-lõngade kollektsiooni imetleda /---/. (A. Länsi kirjast I. Rüütlile; Rüütel 2015: 339)

Laulud:

Juuli Kald, snd 1909, Püha khk, Pihtla v, Liiva-Putla k, pärit Muhu khk, Soonda k. Salvestasid I. Rüütel, E. Tampere, O. Kiis 1975.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda