Oskar Koel

Õhtul külastasime veel ümbruskonna tuntuimat pillimeest Oskar Koeli. Pikema jututa tõi ta pilli ja alustas mängu. Võtsime täis kogu oma järelejäänud linditagavara ning leppisime kokku, et O. Koel abistab meid näärisoku filmimise organiseerimisel. (I. Rüütli kogumispäevikust 3. juunil 1961; Rüütel 2015: 173)

Käisime kõigepealt Oskar Koeli juures ja arutasime läbi kõik näärisoku filmimise üksikasjad. Leppisime kokku, et filmime pühapäeva õhtupoolikul. Enne filmimist lubas Koel veel helilindile mängida koos ühe Audla küla viiulimehega, kellega ta pidudel on kokku mänginud. (O. Kõiva kogumispäevikust 8. juunil 1961; Rüütel 2015: 176)

Õhtupoole lindistame ja filmime pillimehi – lõõtsameest O. Koeli ning viiuldajat E[rich] Kaske. O. Koeli filmisime Pahavalla küla vahel vanal kiigeplatsil nn pillimehe kivi peal. Õhtu aga kulus näärisoku filmimisele minu äia talus. (I. Rüütli kogumispäevikust 11. juunil 1961; Rüütel 2015: 180)

Filmid:

Oskar Koel, 46 a, Pöide khk, Laimjala v, Pahavalla k. Filmis R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda