Juba väljal puude otsas

Villem Nõgu

Pöide (1961)

Juba väljal puude otsas,
madalas ja laane metsas

tuhandete linnu hääled,
Loojat kiitvade nende keeled.

Sest et sui oli jälle tulnud,
kuidas see ju mullu olnud.

Oma loodud käsku täitvad,
ennast truuvist paari heitvad.

Ja kui armsad emad, isad
rõõmsal meelel teevad pesad,

oksa pääl nad löövad mängi,
ehitavade laste sängi,

kandvad toitu omas nokas,
lagedal ja metsatukas.

Oh ka neil on oma häda –
kotkad, kullid teevad seda.

Tapvad pääle noori linda
ilma, et nad maksvad hinda.

Inimene teeb ka nenda –
riisub, tapab oma venda.

Inglismann ja Prantsus kuri,
seda teab kõik Soome meri,

meie rahvas, kes seal käisid,
nisu, otri, rugi viisid

Rootsi linna üle mere.
Vaenlane ja täma pere

asus kohe nende vastu,
pani kotti, toppis tasku.

Sedamoodi oli see asi.

Tuhanded linnuhääled kiidavad Loojat, et suvi on jälle tulnud. Nad teevad pesi ja kasvatavad poegi, kuid kullid ja kotkad tapavad neid. Ka inimene tapab oma vendi. Prantsuse ja Inglise laevad röövisid saarlaste laevu, kes Rootsi vilja viisid.

Villem Nõgu, snd 1879, Pöide khk, Laimjala v, Ridala k. Salvestasid O. Kõiva, I. Rüütel 1961. RKM, Mgn II 469 d [88].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda