August Trei

August Trei. Foto: R. Hansen 1961. ERA, Foto 5561.

Valjala ümbruses olid populaarsed kohaliku laulumeistri Mihkel Trei laulud. Neid esitas ja mälestusi temast jutustas laulumeistri vennapoeg August Trei. (Filmi “Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed” sisukirjeldusest; Rüütel 2014: 24)

Õhtul juhatas Juhan Lätt meid Haeska külla August Trei poole, kes on laulumeistri Mihkel Trei vennapoeg. August Trei olevat ka ise laulumees ja laulude tegija. Lätt küll kahtles, et ei tea, kas see mees meile laulab – olevat uhke moega. Tegelikult läks asi päris libedasti. Pikka palumist ja suurt selgitustööd polnud vaja. August Trei on tõepoolest kõva laulu- ja naljamees. Kui laulma hakkas, siis nii kõvasti, et meie mikrofon pidi üles ütlema. Panime mikrofonile kapronsuka neljakordselt ette, laulja ühte ja magnetofoni teise toanurka, siis alles saime normaalse tugevusega lindile võtta. Algul kuulutas Trei küll suure naeruga, et “laulame aga altpoolt naba”, kuid kui mikrofoni laulis, siis jättis kõik hullemad sõnad välja. Lindistasime temalt mitu Mihkel Trei tehtud laulu, mis ümbruskonnas olnud väga populaarsed. /---/ Lõpuks laulis A. Trei ka ühe enda tehtud laulu, mis käis tema enda kohta. Juhuslikult tuli August Trei poole üks temaealine mees. Koos laulsid nad lindile veel ühe kohaliku laulu Jaani-Tooma talu kohta. Aeg oli hiline, pidime lõpetama, kuigi laule oleks kindlasti veel saanud. Leppisime kokku, et tuleme siia tagasi reede õhtul. Lahkusime suurepärases tujus. Nii ilmekat külalaulu esitust pole me veel enne kuulnud. Valjalas on külalaulude traditsioon veel päris elav. Kõige uuemaid pilkelaule me aga ei kuulnud – kardeti, et laseme raadiosse. (O. Kõiva kogumispäevikust 6. juunil 1961; Rüütel 2015: 175–176)

Laulud:

Filmid:

August Trei, 46 a, Valjala khk, Pihtla v, Haeska k. Salvestasid ja filmisid O. Kõiva, I. Rüütel, R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda