Pea jõuab aeg

Juuli Kald

Püha, pärit Muhust (1975)

Pea jõuab aeg, et ma pean sõitma
siit Eestimaalt ma kaugele
ja sõjaväljal ma pean jõudma,
kus surm mind ootab omale.

Pea jõuab aeg, et kuul mul kuklas
ja rind mul hirmsast verine.
Siis hirmsas valus ma silmad tõstan,
mu Jumal, üles sinu pool.

Küll tihti meelde mul tuleb kodu,
kui suurtükk hirmsast müriseb,
siis tuleb meelde see kõige kallim,
kes vandus truudust mul surmani.

Pea jõuab aeg, et surm mul pakub
oma kätt, mis külm ja kivine,
siis kindlast astun ma surma vastu,
minu rind, see nõuab hauda sääl.

Pea jõuab aeg, et käed ei tööta,
minu keha kantaks kalmule,
oh unusta, kõik jäta maha,
jää, murtud süda, rahule.

Kõik lilled, mis kord ära närtsind,
ei õitse änam iialgi,
truu armastus, mis purustatud,
ei tule iial tagasi.

Pea jõuab aeg, et kõik on möödas,
uut kalmuküngast näed veel seal,
ei ole ühte, kes leinapisart
mu kalmukünka peale valab seal.

Pea jõuab aeg, mil noormees peab sõitma kaugele sõjaväljale, kus surm ootab ees ja keegi ei vala ta hauakünkal ühtki pisarat. Ta meenutab kodu ja kallimat. Kõik lilled, mis kord närtsinud, ei õitse enam iialgi, truu armastus, mis purustatud, ei tule iial tagasi ...

Juuli Kald, snd 1909, Püha khk, Pihtla v, Liiva-Putla k, pärit Muhu khk, Soonda k. Salvestasid I. Rüütel, E. Tampere, O. Kiis 1975. RKM, Mgn II 2678 f [241].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda