Sakslane küll tahtis ammu

August Trei

Valjala (1961)

Lauldakse värsse korrates.

Sakslane küll tahtis ammu
katsuda kord oma rammu.

Siit ja säält ta otsis tüli,
kunni hirmus sõda tuli.

Rahvas tõusis rahva vastu,
ei see sõjatuli kustu.

Mõõgad läikivad kui tähed,
tuhandeti langvad mehed.

Vale Kristusid on mitu,
Saksamaal nad a’avad juttu.

Vana Villu tõusis üles,
nüid on pool maailma tules,

tahab ära tappa kõiki,
alustada orjariiki.

Aga see ei lää tal korda,
ta jääb nii kui kala mõrda.

Selle jaoks on valmis silmus,
kui ta Venemaale ilmus.

Säält sai kätte kergelt linnad,
Baltimaal ta suguvennad

ammugi teda siia ootsid
sõja tarvis raha saatsid.

Need on riigi äraandjad,
airuplaanidega lendvad.

Viivad välja liha, tangu
üle Liivi kupermangu.

Aadli selts on ka nii hullud,
nuumavad vanad Saksa Villud.

Keiser Wilhelmit süüdistatakse sõja alustamises ja kohalikke aadlikke tema abistamises.

August Trei, 46 a, Valjala khk, Pihtla v, Haeska k. Salvestasid O. Kõiva, I. Rüütel, R. Hansen 1961. RKM, Mgn II 482 d [108].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda