Küll te kuulete siin müra

August Trei

Valjala (1961)

Küll te kuulete siin müra,
lõhki läeb maailma kera:

praud tal sees on risti-põiki,
küll sii kohutab meid kõiki.

Lõunast vastu pöhjanaba
on suur lõhe tekkind juba,

teine pragu tuleb läänest
läbi suurest ookeaanest.

Seda on tiadus teada annud,
piibel ammu ette kannud.

Peame kinni piiblisõnast,
mis on ammu ennevanast

ette kuulutand Elias,
kinnitand veel Jeremias

ja veel mitmed teised mehed,
neist on täis kõik piibli lehed.

Sõprad, lööge piibel lahti,
ma teil jutustan neid kohti,

kus on ette kirjutatud
meie aja naiste patud.

Vaatame siis seda lugu,
mis teeb meie õrnem sugu.

Kuultke siis, te mooditaamed,
piibel räägib teitest imet!

Neiud käivad, kailad püsti,
et nad meistel meeldiks hästi.

Püidvad olla meiste armud,
kuued lühiksed, mis hirmus.

Silma paistvad paljad kintsud,
kingadel on kõrged kontsud.

Ja siis käivad pikkamisi,
puuderdavad palgid, käsi.

Aga siis tuleb järsku pööre,
mis a’ab keema naiste vere.

Kõrgest austud preili nime
katab kotiriie jäme.

Hõõrub pia ja tagumendi kärna,
mis oli enne soe ja õrna.

Mihkel Trei laul.

Humoristlik laul Piibli ennustustest, kus muuhulgas olevat ette ennustatud ka neidude lühikest kleidimoodi.

August Trei, 46 a, Valjala khk, Pihtla v, Haeska k. Salvestasid O. Kõiva, I. Rüütel, R. Hansen 1961. RKM, Mgn II 478 b [103].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda