Tiina Rand

Ingrid Rüütel ja Ottilie Kõiva kirjutavad Tiina Rannalt lastelaule. Foto: R. Hansen 1961. ERA, Foto 5547.

Tiina Rand endisest Püha kihelkonnast Pihtla vallast laulis vanu lastelaule. (Filmi “Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed” sisukirjeldusest; Rüütel 2014: 24)

Rea pulmalaule jäädvustasime Püha kihelkonnast pärit 90aastaselt Liisu Lõhmuselt ja 81aastaselt Tiina Rannalt, kelle laulud kajastavad ilmselt 19. sajandi lõpukümnete ja sajandivahetuse pärimust. Püha kandis säilis pulmas laulmine kauem kui Pöidel. (“Regivärsilised rahvalaulud”; Rüütel 2015: 27)

Hommikupoolikul lindistasime Pühas. Külastasime uuesti Tiina Randa, kelle juures käidi 1959. a. Kohtasime teda tema talu ees imeilusal kadakaväljal. Vanake oli lahkesti nõus laulma. Kahjuks oli tal paljugi mälus tuhmunud. Viisid tulid välja sageli ebamääraselt, kord nii, kord teisiti /---/. Vahel aga sai ta nagu õige järje kätte ja püsis päris kindlas toonis, eriti kui ta laulu paremini mäletas. Mälu ebakindlus soodustas detoneerimist. Siiski saime tema laule ka lindistada ja teda ennast filmida. (I. Rüütli kogumispäevikust 5. juunil 1961; Rüütel 2015: 173–174)

Filmid:

Tiina Rand, 81 a, Püha khk, Pihtla v, Loona k. Filmis R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda