Kui rätsepate aastapäev

Anna Miller

Valjala, pärit Pöide (1974)

See on ka vana laul jälle.

[Noodipikkused ja tempo vastavad kõnerütmile. Lühikesed algussilbid lauldakse lühidalt (pidul oli jne).]

Kui rätsepate aastapääv,
siis olivad köik koos,
siis seisis töö ja seisis vaev,
kepp, käärid, nöilatoos.

:,: Neid (sääl) pidul oli ka üks hulk,
neid arvata vöib ainus mulk,
kes praetud kirpu söi. :,:
:,: Tideride ritt, kääride kott,
mök, mök, mök, see rätsep. :,:

Juhveirassa, juhveirassa,
kes seal on? Rätsep.
Mis ta tahab? Niiti.

:,: Laske nöilad käia! :,:

Siis pidu järel algas tan´ts,
see keis meil üsna east.
Siis hüppas Kaarel, kargas Ants,
et kasvöi karvad peast.

:,: Siis köik need üheksakümmend
ja üheksa kord üheksakümmend
olid vötmeaugust läind. :,:

Seda laulu on veel, aga vat, ma ole lambapea, ma ole ää unutand. Mul äi pöle änam meeles seda.
I. Rüütel: Aga kas on meeles, kus te selle laulu kuulsite?
A. Miller: A kust ma selle, selle ma kuuli oma mehe käest. Täma keis suurel maal ehituse tööl ja seal siis jälle mehed laulivad muidugid öllekapa juures või viinapudeli juures, ja siis ta töi selle siis sealt.

Pilkelaul rätsepatest, kes pidu peavad.

Anna Miller, snd 1882, Valjala khk, Valjala v, Turja k; elanud Pöide khk, Orissaare v, Orinõmme k; snd Pöide khk, Võhma k. Salvestas I. Rüütel 1974. RKM, Mgn II 2602 c [247].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda