Sissejuhatus 2014. a väljaandele

Väljaandesse "Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid", mis koosneb CD-st ja DVD-st, on koondatud valik Saaremaa lauludest, tantsudest ja kombestikunäidetest, mida olen jäädvustanud aastatel 1961—2012 üksi või koos kolleegidega rahvaluulearhiivist. CD-l ja DVD-l leiduvate laulude tekstid ja viisid (v.a Mustjala pulmalaulud) on avaldatud raamatus "Saaremaa laule ja lugusid", mis sisaldab ka põhjalikuma ülevaate saarlaste 20. sajandi alguse lauluvarast ning tutvustab lähemalt mitmeid laulikuid, laulmisolukordi jm.

Oma esimesed rahvaluulekoguja kogemused Saaremaal sain noore tudengina 1956. aastal rahvaluule kogumispraktikal Kihelkonna ümbruses ja Vilsandil. Siis ei olnud meil veel kasutada magnetofoni. 1961. a osalesin esmakordselt Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna (Eesti Rahvaluule Arhiivi nõukogude-aegne nimetus) ekspeditsioonil. Koos Ottilie Kõivaga helisalvestasime rahvapärimusi peamiselt Ida-Saaremaal. Meie eriliseks huviobjektiks olid kohalikud küla laulmeistrid ja nende laulud, kuid jäädvustasime ka juba haruldaseks muutunud regivärsse, samuti ringmängulaule, tantsulaule ja muud pärimust. Mõnikord aitas meid Kirjandusmuuseumi insener Richard Hansen filmikaameraga. Olime abiks ka Mustjala pulmakommete filmimisel, mida juhendas Herbert Tampere.

Lisaks kahele pikemale ekspeditsioonile olen käinud mitmel lühemal retkel, mis on ette võetud heade laulutundjate kohta eelnevalt saadud informatsiooni põhjal. Sellised olid Sõrve reis ning külaskäik Pihtlasse Juuli ja Albert Kaldi juurde, mõlemad 1975. aastal. Sõrves jäädvustasime pulmalaule ning pärimusi pulmade ja kalendrikommete kohta, samuti uskumusi, meremeestelaule, kohalikke külalaule ja andmeid nende autorite kohta. Silmapaistev Sõrve laulumees oli Villem Õunpuu Torgu vallast Mässa külast. Juuli Kald teadis aga palju tantsulaule, sõduri- ja muid laule ning laulis neid kõrge kõlava häälega. Laulud oli ta suures osas kaasa toonud oma lapsepõlvekodust Muhust.

Valjala laulikust Anna Millerist kuulsin 1974. a Saaremaal suvepuhkusel olles. Tema laulis vaid mõne laulu, kuid nende hulgas oli minu Saaremaa retkede kõige hinnalisem leid — regivärsiline laevahuku laul, milles laiemalt tuntud süžee oli asetatud kohalikku konteksti. Maidu Valliku, Laimjala vallas Asva külas elava laulumeistri laule jäädvustasin videokaameraga oma suvekodus 2012. a, olles eelnevalt kuulnud teda laulmas ühel juubelil.

Kogutu annab üsna esindusliku ülevaate saarlaste 20. sajandi alguse lauluvarast. Maidu Valliku laulud on pärit küll 20. sajandi lõpust, kuid kannavad edasi sajandi algupoole külalaulude traditsiooni.

Ingrid Rüütel

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda