Ennemuiste oli üks mees (Taavet ja Koljat)

Anna Miller

Valjala, pärit Pöide (1974)

[Noodipikkused järgivad silbipikkusi. Tempo kõneline.]

Ennemuiste oli üks suur mees,
pitk Koljat nimega.

Ta habe oli süsimust,
ta juuksed mustad ka.

Ja täma silmad kiirgasid,
et hundidki ju hirmusid.

Kondi poolest oli ta
ju ülbe koguni.

Ta piigivars, see oli just
kui löngapoom, üks pörguriist.

Raudriie selgas tal,
vaskküpar peas tal pealegi.

Siis tuli täma alati
Iisraelid laimama.

Kas on sul miest, kes julgekski
minu vastu tapelda?

Siis tuli sealt üks lambrine,
üks noor ja väike mees,

kel polnud muud kui kepike,
viis kivi pauna sees.

Ta hüidis: mine poe sa,
Jehoova nimel tulen ma.

Ja viskas kohe liŋŋuga
ta pähe vaata nii,

et maha langes valuga
pitk Koljat silmili.

Siis vöttis Taavet rahuga
ta pead otsast raiuda.

Noh seda pöle rohkem (naerab).
I. Rüütel: Kus te selle laulu kuulsite.
A. Miller: Selle mina kuulin jälle siis, kui ma oli – mis ma läksi üheksama aastast vööra juure. Ja siis seal oli jälle, see oli mu ema venna vöörasisa siis. Ja siis ta jälle, ja sääl oli väike laps ja siis laps pandi, ta istus ikka truubi taga soojas ja laps pandi ta pölvede peale ja sis ta ise sedaviiti köigutas ikka pölvedega last ja siis laulis ikka. Selle laulu ma sai sealt. Lapsepõlve laulud, aga möned jäävad meele, aga muist unuvad ää.
I. Rüütel: Kus külas see siis oli?
A. Miller: See oli Maasi valla Vöhmas.

Piibliaineline laul sellest, kuidas Taavet Koljati võitis. Esitaja kuulnud laulu ühelt vanalt mehelt, kes laulis seda last põlvel kõigutades.

Anna Miller, snd 1882, Valjala khk, Valjala v, Turja k; elanud Pöide khk, Orissaare v, Orinõmme k; snd Pöide khk, Võhma k. Salvestas I. Rüütel 1974. RKM, Mgn II 2602 b [246].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda