Konstantin Tuttav

Laulumeister Konstantin Tuttav. Foto: I. Rüütel 1961. ERA, Foto 5858.

20. sajandi algul olid väga populaarsed 1905. a Pöide ümbruse mässu sündmusi kajastavad Konstantin Tuttava laulud. /---/ laul nr 17 on üks näide nendest. See on õieti katke pikemast laulust, mis levis laiemalt just lühemal kujul. [Filmis “Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed”] laulab ühe Tuttava laulu ja jutustab nende levikust Konstantin Suurtee Veere külast. (Filmi “Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed” sisukirjeldusest; Rüütel 2014: 24)

K. Tuttava laule lauldi varem tuntud meestelaulude viisidel. Kuigi K. Tuttav ise suur laulumees ei olnud, kandis ta vahel oma laule ka teistele ette. (“Pöide ümbruse protestilaulik Konstantin Tuttav”; Rüütel 2015: 65)

Keskendusime eeskätt kohalikele küla laulumeistritele ja nende loomingule, seetõttu olid meie informantideks tihti mehed. Paari laulumeistri (Konstantin Tuttava ja Aleksander Nõgu) juures oli käidud juba mõni aasta varem, sedapuhku küsisime täiendavaid andmeid, lindistasime parema tehnikaga ja ka filmisime. Paraku olid mehed ise jäänud vanemaks, Tuttav polnud võimeline laulma /---/. (“Kogumise olukorrad ja eesmärgid”; Rüütel 2015: 20)

Ajasime juttu ka rahvalauliku endaga. Hoolimata haigusest oli ta väga nõus meiega vestlema. Ka luges ta mitu laulu, kuid laulmine käis talle üle jõu. Ta oleks meile valmis olnud veelgi rääkima, kuid kartsime, et väsitame ta väga ära. Lubasime teinekord tagasi tulla. (I. Rüütli kogumispäevikust 1. juunil 1961; Rüütel 2015: 168)

Vt lisaks ka “Pöide ümbruse protestilaulik Konstantin Tuttav” (Rüütel 2015: 63–65).

Filmid:

Konstantin Tuttav, 1887–1966, Pöide khk, Pöide v, Oti asundus. Filmis R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda