Laimjalast tulles paremad põske

Maidu Vallik

Pöide, pärit Valjala (2012)

NB! Heli ei pruugi olla kogu filmi pikkuses.

[Järgib kõnelisi silbipikkusi, laulu lõpus ritenuto.]

Laimjalast tulles paramada põske,
seisab Audla auruveski.
Turbin annab aurul jõudu,
mida saab tema tuule kaudu.
Turbini all kaks aurukäia,
kus saab vikatid vaheks lüia.
Käiade käik oli kole väle,
ülalt tilkus vesi peale.
Vaat need kenad maikuu päevad,
Kingli’ga mehed talguid teevad.
Vaat need teedetegu talgud,
kust see laul sai üldse algust.
Aga kes selle vaeva näeb
ja selle õlle valmis teeb?
Sai õllemeistriks Rudolf Kitt
ja brigadiriks Val´la Kütt.
Õieti oli asju aetud,
laud oli toitudega kaetud.
Talguid peeti mitu päeva,
ruusaveuga nähti vaeva.
Mööda läinud mitmeid aegu,
ruusatee on alles praegu.
Mehed änamasti muldas,
ammuilma teises kaldas.
Kena küll, kui mulla alla
keegi neile õlut kallaks.

Tegelikult Ennu Käo tegi selle ise ringi pärast, [---] jättis mõned salmid välja, tal oli selle pärast mingi väike pahandus.
[---]

Laulus on värsse Aleksander Nõgu auruveski laulust, Kingli teetegemise talgute laulust ja Mihkel Trei Keru Aadu laulust. Iga rida korratakse.

Maidu Vallik, snd 1954, Pöide khk, Laimjala v, Asva k, Alangu t, pärit Valjala khk, Valjala v, Kungla k, elanud ka Turja k. Filmis I. Rüütel 2012. ERA, DV 535 [255].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda