Küünlakuus, kui ilm on käre (hülgeküti laul)

Villem Õunpuu

Jämaja (1975)

Lauldakse värsse korrates.

Küinlakuus, kui külm on käre,
hangetab köik Löpe mere.

(Ja) siis niede küla kuulsad kütid
valmistavad valged mütsid,

hülgepüised, püssid, käksid*
ja siis merijääle läksid.

(Nad) läkside Löppe, käisid Kurku,
ei old näha sula virku**.

(Meil) püss one laiper, kuul on tina,
kotkas ehmik***, hüljes kala.

Kes näitab ühe sörmega,
see pannakse just köige ta’a.

Kes kala hülgeks nimetab,
see kohe koksivart**** ju saab.

Kes öösel katsund oma naist,
on ära rikkund hülgepüist.

Vat seda tuleb harida
ja paelad uuest tarida.

Siis kaugelt paistis kära rüsi*****,
selle taga sulavesi.

Kui on natti kupul näha,
kütt siis heidab kolda taha.

Ja kui kala näitab nina,
antaks kohe laiprist tina.

*käks – pootshaak
**virk – kirme
***ehmik – kotkas
****koks – pootshaak
*****kära rüsi – kobaras jääkuhjatis

Hülgeküti laul. Jutustatakse konkreetsetest seikadest hüljeste küttimisel ning tabudest, millest tuleb kinni pidada.

Villem Õunpuu, 1915–1990, Jämaja khk, Torgu v, Mässa k. Salvestasid I. Rüütel, O. Kiis 1975. RKM, Mgn II 2700 l [204].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda