Laevahukk

Anna Miller

Valjala, pärit Pöide (1974)

Oi, oi, oi, oi, Oldi Aadu,
vähikeine Välja Jaani,
pisikeine Pihla Pärti –
nad tahtsid korra Soome menna,
Soomest halba* soola tuua,
Abust halva hinna eest.
Saan nemad varad valmis pannud,
köik omad kamsad kogunud,
siis hakkasid mehed minema
ja Lubjaahu lautrist laskema.
Nad läksid siis kohe Köinastud
ja Köinastust läksid Körgelaidu.
Sönni Pärdi süda hüppas,
kunni Ranna koppel paistis.
Saan need kased kadunud
ja koppel kohe kaugel jäänd.
Tuli aga tuul ja töstis tormi,
masti tema löi siis maini katti,
piidad löi köik pilla-palla.
Siis said mehed merese
ja emalapsed lainetele.
Tulid siis kalad tunnistama:
kelle see ihu, mis sii hingab,
kelle see magu, mis sii magab,
kelle see kiha, mis sii köigub?
Haug tuli hauda kaevama,
kuha kerstu tegema,
räimes risti hööveldama,
kiiss aga peale kirjutama,
luts aga kirja lugema.
Siis (sest) said mehed merese
(ja) emalapsed lainetele.

*halb – odav

A. Miller: See on nüüd üks on otsas.
I. Rüütel: See oli küll tõesti väga ilus laul.
A. Miller: Ja see oli ka üsna vana. [---]

Kolm meest sõitsid laevaga Soomest soola tooma. Teel tõusis torm ja purustas laeva. Mehed uppusid. Haug tuli neile hauda kaevama, koha kirstu tegema, räim risti hööveldama, kiisk peale kirjutama, luts kirja lugema. Nii said mehed meresse, emalapsed lainetesse.

Anna Miller, snd 1882, Valjala khk, Valjala v, Turja k; elanud Pöide khk, Orissaare v, Orinõmme k; snd Pöide khk, Võhma k. Salvestas I. Rüütel 1974. RKM, Mgn II 2602 a [245].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda