Seal võõrsil valuväljal

Juuli Kald

Püha, pärit Muhust (1975)

Seal võõrsil valuväljal,
kus kaugel kodumaast
mina nägemata pian
siit ilmast lahkuma.

Seal võõrsil valuväljal,
kus suigub kinni silm
ja õitsvas võõras ilmas
on osaks ase külm.

Kui oled, kallim, sina
minu surmast sõna saand,
siis olen ammu, ammu
ju leidnud rahumaad.

Mina palun, kallim, ära
minu järel leina sa,
minu murtud elu pärast
ei maksa kaebada.

Üksainus palav pisar
sinu armsa silmista
minu mälestuseks, kallim,
mina palun ohverda.

Ei iialgi minu hauda
ei ehi ükski lill,
ei saa ka lõpuks löömä
mul ükski surmakell.

Vaid suurestüki mürin
mind saadab hauasse
ja viimsel päeval jälle
mina tõusen ülesse.

Seal kaugel verepulmas,
kus kestab veremäng
ja vilus vetevoodel
on minul viimne säng.

Eesti sõduri surmaeelne mõttemõlgutus, kes peab kodumaast kaugel surema mitte kirikukella helina, vaid kahurimürina saatel ning kelle hauda ei ehi ükski lill. Noormees palub, et pruut tema järel ei leinaks, kuid ohverdaks tema mälestuseks ühe palava pisara.

Juuli Kald, snd 1909, Püha khk, Pihtla v, Liiva-Putla k, pärit Muhu khk, Soonda k. Salvestasid I. Rüütel, E. Tampere, O. Kiis 1975. RKM, Mgn II 2678 e [240].

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda