Aliide Kaasik

Aliide Kaasik. Foto: I. Rüütel 1961. ERA, Foto 5907.

Tuli endine sõrulane Aliide Kaasik. Ta elu olevat väga raske olnud — ta on kaheksa lapse ema, mees jäi invaliidiks, üks tütar sündis vigasena. Noorelt polevat ta ka palju teiste seas laulmas-mängimas käinud. Alles hiljem, kui ta Kärlal elas, kuulis ja õppis laule ja mänge. Meilegi laulis ta mõne emalt ning Kärlal ja Kõigustes kuuldud laulu. (I. Rüütli kogumispäevikust 3. juunil 1961; Rüütel 2015: 172)

M. Tuus paistis silma /---/ haruldase huumorimeelega. /---/ Siin nurgas olevat tagasihoidlikumad inimesed, sõrulased aga olevat lõbusamad ja ka halvemate elukommetega. A. Kaasik ise jättis meile küll meeldiva mulje. Pealegi oli tal hea lauluhääl, mille jäädvustasime ka lindile. (I. Rüütli kogumispäevikust 3. juunil 1961; Rüütel 2015: 172)

Laulud:

Aliide Kaasik, 55 a, Pöide khk, Laimjala v, Kõiguste k, pärit Sõrvest, elanud Kaarma khk. Salvestasid O. Kõiva, I. Rüütel 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda