Villem Nõgu

Villem Nõgu abikaasaga oma maja ees. Foto: H. Tampere 1956. ERA, Foto 2636.

Villem Nõgu Ridala külast laulis helilindile sõdurilaule, laule oma elust ning tantsulaule. (Filmi “Laulumeistrid, lauljad ja pillimehed” sisukirjeldusest; Rüütel 2014: 24)

Pool päeva olime Villem Nõgu juures ja ikka jäi töö pooleli. Ta teab väga palju uuemaid laule. Ka mõned regivärsid sattusid sekka. Villem Nõgu jutustab elavalt ja ilmekalt, kuid raske on tema jutuvoolu suunata. Teda tuleks kindlasti filmida. Oma natuurilt on Villem Nõgu poeet ja kunstnik, kes kogu elu on üle kõige armastanud ilu. (O. Kõiva kogumispäevikust 10. juunil 1961; Rüütel 2015: 179)

Villem Nõgult on jäädvustatud siirdevormiline laul “Ema viis hälli heinamaale”, mille olevat ta kuulnud kunagi ühelt vanalt mehelt. Laul koosneb täiesti erineva algupäraga osadest. Regivärsilised algusvärsid lähtuvad Miina Härma laulust “Lauliku lapsepõli”, järgnevad riimilised vemmalvärsid Saaremaa meestelaulude stiilis, lõpuridade aluseks on kohalikud regilaulud, viis on aga laenatud koolilaulikute kaudu levinud “Kiigelaulu” (“Veli, hella vellekene...”) meloodiast. Laulik on põiminud kokku oma mälulaekas salvestatud lauluelemente, juurdlemata selle üle, kust nad pärinevad, lisades sekka ka midagi omalt poolt. Regilaulikud liitsid kokku erinevaist regilauludest pärit värsse ja motiive, uuemate laulude loomiseks oli kasutada erinevaid allikaid. Rahvalaulude loomemeetodi mõttes on selline tulemus täiesti ehe. (“Uuemad rahvalaulud”; Rüütel 2015: 38)

Laulud:

Filmid:

Villem Nõgu, snd 1879, Pöide khk, Laimjala v, Ridala k. Salvestasid O. Kõiva, I. Rüütel, filmis R. Hansen 1961.

Väljaanne

Esitajad

Asva küla (Pöide)

Audla küla (Pöide)

Haeska küla (Valjala)

Kalma küla (Pöide)

Kiriku küla (Valjala)

Kungla küla (Valjala)

Kõiguste küla (Pöide)

Kõnnu küla (Valjala)

Liiva-Putla küla (Püha)

Loona küla (Püha)

Mässa küla (Jämaja)

Orinõmme küla (Pöide)

Oti asundus (Pöide)

Pahavalla küla (Pöide)

Ridala küla (Pöide)

Soonda küla (Muhu)

Sõrve

Turja küla (Valjala)

Tõnija küla (Valjala)

Veere küla (Pöide)

Võhma küla (Pöide)

Helisalvestused

Filmid

Veebiväljaanne

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Fotode valimine Aivo Põlluäär
Projektijuht Risto Järv
Veebilahendus Lorem Ipsum
Kaanefoto Ingrid Rüütel 2007 (erakogu)

Toetajad

Ansambel Trad.Attack!
Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4)
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Eesti Kultuurkapital

Väljaandja

EKM Teaduskirjastus, 2018
© ja ℗ Eesti Kirjandusmuuseum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Veebiväljaande alus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014

[CD, DVD ja tekstivihik]
Helirežii ja CD master Jaan Tamm
DVD montaaž ja master Jaan Kolberg
Toimetaja Janika Oras
Tõlge inglise keelde Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus Krista Saare
Trükk Kruuli Trükikoja AS
Tiražeerija Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I

Tartu: EKM Teaduskirjastus 2015

Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistamine Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Viiside toimetamine Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerimine Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Murdekeele toimetaja Ester Kuusik
Resümee tõlkija Inna Feldbach
Küljendus ja kujundus Krista Saare
Trükk OÜ Greif Trükikoda