Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid / Traditional Music and Customs of Saaremaa (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 8)

HERAT8.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISSN/ISBN: 1736-0528/978-9949-544-22-6

Ilmumisaeg: 2014

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid. Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel. Toimetaja Janika Oras. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Tartu 2014. Väljaandja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
CD "Saarlaste lauluvara 20. sajandi alguses", DVD "Saaremaa laule, tantse ja kombeid", tekstivihik 30 lk.


Väljaanne koosneb CDst ja DVDst, kuhu on koondatud valik aastatel 1961–2012 jäädvustatud Saaremaa lauludest, tantsudest ja kombestikunäidetest. CD annab ülevaate saarlaste 20. sajandi alguse lauluvarast. DVD-l näeme katkeid 1961. a. filmitud kohtumistest kohalike laulutegijate, lauljate ja pillimeestega, näiteid seltskonnatantsude kohalikest variantidest, näärikombeid, Mustjala pulmakombeid. Maidu Valliku humoristlikud külalalulud on jäädvustatud videokaameraga aastal 2012.

Koostaja / Compiler Ingrid Rüütel
Helirežii ja CD master / Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD montaaž ja master / DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Toimetaja / Editor Janika Oras
Tõlge inglise keelde / Translation into English Inna Feldbach
Kujundus ja tekstivihiku küljendus / Design and textbook layout Krista Saare
Trükk / Print Kruul
Tiražeerija / Replication BalticDisc

Väljaanne on läbi müüdud.
Ilmunud ka 2018 täiendatud veebiväljaandena: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa/

Väljaannet täiendab raamat „Saaremaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse I).

Kuula helinäidet
Atlandi ookeani laial pinnal.
RKM, Mgn II 2700 f < Mässa k [Jämaja khk] – I. Rüütel, O. Kiis < Villem Õunpuu, snd 1915 (1975).

Varem ilmunud:

2012

2011

2005

2004

2003

2001