Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus vormistati 2007. aastal Eesti esimese humanitaartippkeskuse "Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika keskus" (2001-2007) ja kirjandusmuuseumi teadussarjade toimetajate initsiatiivil. Eesti Kirjandusmuuseumi kirjastamisel avaldatakse järjepidevalt rahvusvaheliselt tunnustatud erialast eelretsenseeritavat teaduskirjandust (teadusperioodika, aastaraamatud, artiklikogumike ja monograafiate sarjad jm trükised) ennekõike eesti, kuid ka inglise, vene ja teistes keeltes; samuti on avaldatakse välisautorite käsikirju.

Pidevalt ilmuvad ka asjatundlikult koostatud ja põhjalikult kommenteeritud humanitaarteaduste allikmaterjalide publikatsioonid.

Avaldatava teaduskirjanduse peamised valdkonnad on folkloristika, kultuurilugu, kirjandusteadus ja kirjanduslugu, etnomusikoloogia, semiootika, kunstiteadus, lingvistika, raamatuteadus jt.

Teaduskirjastusel on oma nõukogu, mis hindab käsikirjade sobivust ja rahvusvaheline kolleegium; sarjadel ja ajakirjadel oma kolleegiumid. Sarjamärgi “F” all ilmuvad väljaanded on indekseeritavad rahvusvahelistes andmebaasides.

Uudised

Raamatu Mustlased Läti metsades, taludes ja laatadel esmaesitlus

Leimanis2022.jpg

Trükist on ilmunud Juris Leimanise teos Mustlased Läti metsades, taludes ja laatadel. Tegemist on meie regioonis ainulaadse sissevaatega mustlaste ehk romade maailma 20. sajandi algul. See värvikas rahvakild on siin elades aastasadu kohalike elanikega tihedalt suhelnud, kuid olnud samas omaette. Läti romad on ajalooliselt asunud peamiselt Läti, Eesti, Leedu ja Venemaa aladel. Eestis on läti romad olnud arvukaim roma rühm alates 19. sajandist.

Raamatu esmaesitlus toimub pühapäeval, 24. juulil kell 18 Tartus Autovabaduse puiesteel mustlastantsuansambli Romaška kontserdil.


Viljandimaa laule ja lugusid

MOJJ5.jpg

Ilmunud on Ingrid Rüütli raamat Viljandimaa laule ja lugusid. Väljaannet täiendab CD-komplekt Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 15).
Raamatut esitletakse Viljandi pärimusmuusika festivalil „Juured ja ladvad“ Aida väikeses saalis pühapäeval, 31. juulil kell 13.


Raamat Hiiumaa meremees jutustab

Hiiumaa_meremees2.jpg

Jegard Kõmmuse kogumiku Hiiumaa meremees jutustab II esitlus toimub Hiiumaa kirjandusfestivalil laupäeval, 2. juulil kell 11.00 Kärdla sadamas. Raamatu on koostanud ja toimetanud Helen Kõmmus, kujundanud Pille Niin. Esitlusel saab kuulda autori tõetruusid ja seikluslikke mere-, kodu- ja eluloolisi lugusid aastatest 1939–1959 ning üheskoos laulda igihaljaid meremeeste laule.


Folklore: EJF 85

flore85e.jpg

FOLKLORE: EJF 85
Articles in the 85th issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore discuss very diverse topics from authors all over the worl: Ruihui Han (China) dwells upon the concept of guanxi; Jordi Ardanuy (Spain) is dedicated to simiots; Imomotimi Armstrong (Nigeria) presents a cultural analysis of the female genital cutting ritual among the Ịjọ in the Niger Delta region; Stefan Danerek (Sweden) examines the Palu’e (Eastern Indonesia) Tata liba ceremony for reconciliation and healing; Luis J. Tosina Fernández (Spain) analyses A Song of Ice and Fire: A Game of Thrones, by George R. R. Martin, in relation to the author’s use of proverbs; Jurgita Ūsaitytė (Lithuania) discusses personal songbooks as imprints of identity in the nineteenth-century Lithuanian written culture.
Merle Talvik, Taimi Tulva, Ülle Ernits, and Kristi Puusepp (Estonia) examine, retrospectively, the nursing queen archetype (based on Florence Nightingale) in the context of changes in Estonian society. Mykhailo Rakhno (Ukraine) deals with plot elements of Gothic origin present in Ukrainian folk legends and other prose works. Mehari Yimulaw Gebregeorgis (Ethiopia) discusses gender role perceptions in selected South-African folktales, interpreting them, using narrative analysis.
As a practical viewpoint, Irina Sedakova and Irina Stahl give an overview of the new webinar series of the SIEF Ritual Year Working Group, aand other activities.
The issue also offers an overview of a school lore competition for Canadian Estonians and two book reviews.
Folklore: EJF is a peer-reviewed open access academic journal published since 1996 and the current issue is available online at http://www.folklore.ee/folklore/vol85.


Mäetagused 82 - Oskar Looritsast

mt82e.jpg

Mäetaguste 82. number kannab alapealkirja „Teadlase portree: Oskar Loorits“. Külalistoimetajate Risto Järve ja Ave Goršici käe all valminud numbrisse mahutus küll vaid osa 2020 korraldatud Oskar Looritsa päeva ettekannetest, kuid seda toredam on tõdeda, et portreteeritavate hulka mahtus ka Herbert Tampere, teine folkloristika suurkuju. Oskar Looritsa mitmetahulise isiksuse käsitlused on mõistetavalt portreteerijate nägu ja esindavad erinevaid vaatepunkte. Tiiu Jaago portreteerib Oskar Looritsat aruannete põhjal, mida Loorits esitas Tartu Ülikoolile nii tudengina kui ka õppejõuna. Kokkuvõttes näitab tema portree Looritsa pühendumist teadustööle, laiahaardelisust ja kiiret süvenemisvõimet uutesse teemadesse. Mall Hiiemäe avab Looritsa teekonda liivi ja setu folkloori huvilisena („Oskar Loorits ja tema kaasteelised“). Tuuli Tuisk süveneb liivi folkloori kogusse Eesti Rahvaluule Arhiivis, kirjeldades Looritsa teekonda liivlaste südamesse ja nende mõju temale („Oskar Looritsa liivi folkloori kogu“). Taive Särg kirjutab Eesti Rahvaluule Arhiivis tööd alustanud Herbert Tamperest, kellest kujunes hiljem selle pikaaegne juhataja („Elava rahvaluule juurde jõudmine: Herbert Tampere teadlaseisiksuse kujunemine), ning Looritsa mõjust Tamperele.
Lisaks Looritsa päeva materjalidele on numbrisse paigutatud ka kaks artiklit toimetuse portfellist. Eva Toulouze mõtiskleb võidu ja leina teemadel artiklis „Võit või lein? Venemaa 9. mai pidustuste kahemõttelisusest väikesest udmurdi külast vaadatuna“ ning Vladimir Sazonov ja Joanna Töyräänvuori käsitlevad muistse kiilkirjaallikate põhjal sõdade põhjendamist ja teoloogilist õigustamist hilispronksiajal („Jumalad sõjas: jumalik toetus ja sõdade teoloogiline õigustamine muistses Anatoolias ja Põhja-Süürias).
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr83.
Asta Niinemets


Vana Kannel XIV ja Olli Kõiva 90!

VK14.jpg

2021. aasta lõpul ilmunud raamatut (Peetri regilaulud (Vana Kannel XIV), koostanud Ottilie Kõiva ja Janika Oras, toimetanud Kanni Labi) esitletakse Akadeemilise Rahvaluule Seltsi pidulikul ettekandekoosolekul „Ma teen laulust laiad väljad“ 27. jaanuaril 2022 kell 15 Eesti Kirjandusmuuseumis. Üritus on pühendatud Ottilie Kõiva 90. sünnipäevale ning selle korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös Järvamaa Muuseumiga. Koosolek ja raamatuesitlus on jälgitav ka keskkonnas Teams.


The Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Vol.4

cover_issue_5_en_US.jpg

The fourth issue of The Yearbook of Balkan and Baltic Studies presents the research on spirituality, religion, identity and culture in the Baltic and Balkan regions and analyse the dynamics of religious and national transformations. The research cover not only global processes and the dynamics of specifically European processes, it also provide insights into situations of what Michael Herzfeld has called ‘cultural intimacy’ and the place of belonging. The issue includes fourteen articles and information on recently published books.

Editors for this issue are Inese Runce and Robert Parkin.

Please read the jopurnal online:https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol4

YBBS is a joint publication of Bulgarian, Lithuanian, Estonian and Latvian Academies of Sciences, Centre of Excellence in Estonian Studies, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Estonian Literary Museum, Lithuanian Institute of History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia.


Udmurt Folklore and Mythology. SATOR 22

Sator22_esikaas-674x1024.jpg

The yearbook you have in your hands is not an ordinary book. It is the first wider approach to Udmurt folklore in English. Udmurt folkloristics has a relatively long history: taking into account the general pattern of cultural development it is more than one and a half centuries. Unhappily for international communication, it is overwhelmingly in Russian. This is the first systematic attempt to open up this rich material to the international scholarly community.

Editors for this issue are Mare Kõiva, Nikolai Anisimov and Eva Toulouze.
Order the book or read online: https://folklore.ee/sator/recent-issue/


Mäetagused 81.Eesti-uuringute Tippkeskuse teemadest

mt81e.jpg

2021. aasta viimane Mäetaguste number (81) sisaldab eelmise (2020) aasta Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi põhjal valminud artikleid. Margit Sutropi ja Kadri Simmi artikkel „Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes“ iseloomustab Covid-19 pandeemia raames enim vaidlusi tekitanud eetilisi küsimusi, keskendudes Eesti haiglate jaoks koostatud kliinilise eetika alaste juhtnööridele. Autoritena löövad kaasa veel Piret Voolaid, Eve Annuk, Kairit Kaur, Karl Joosep Pihel, Veeda Kala ja Jaan Ross, Roomet Jakapi, Külli Prillop, Tiit Hennoste, Külli Habicht ja Helle Metslang.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr81


Folklore: FEJF 84

fl84e.jpg

Ajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore 84. numbri artiklite autorid on pärit üle maailma: Balti riikidest kuni selliste kaugemate paikadeni nagu Etioopia ja Lõuna-Aafrika Vabariik ning ka vabanumbris käsitletavad teemad on väga mitmekesised. Autorite seas on Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov, Priyanka Banerjee, Rajni Singh, Emili Samper, Carme Oriol, Laima Anglickienė, Antra Kļavinska, Júlíana Th. Magnúsdóttir, Marc Thuillard, Marcin Lisiecki, Kennedy C. Chinyowa.
Folklore: EJF on eelretsenseeritav avatud juurdepääsuga akadeemiline ajakiri, mis ilmub alates 1996. aastast ja on saadaval veebis aadressil: http://www.folklore.ee/folklore/vol84.
xx
The authors of articles in the 84th issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore, come from all over the world: from the Baltic countries to such faraway places as Ethiopia and South Africa, and the topics they discuss are very diverse. Among authoors are Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov, Emili Samper, Carme Oriol, Laima Anglickienė, Antra Kļavinska, Priyanka Banerjee, Rajni Singh, Júlíana Th. Magnúsdóttir, Marc Thuillard, Marcin Lisiecki, Kennedy C. Chinyowa.
Folklore: EJF is a peer reviewed open access academic journal published since 1996 and is available online at http://www.folklore.ee/folklore/vol84


Raamatuesitlused Tartu Ülikooli loodusmuuseumis

EMj2.jpg

EKM Teaduskirjastuse väljaandeid „Loomamuinasjutud“ (Eesti muinasjutud, II), „Väike kalaraamat rahvapärimusest“ ning raamatu „Väike loomaraamat rahvapärimusest“ värsket kordustrükki esitletakse pidulikul loomateemalisel õhtul Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46) neljapäeval, 30. septembril algusega kell 17. Õhtu algab loomaökoloog Tuul Sepa loenguga „Muinasjuttude evolutsioonibioloogia“. Kõnelevad raamatute koostajad-toimetajad, tekste väljaannetest loeb Enn Lillemets. Ürituse korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.


Väike kalaraamat rahvapärimusest

kalaraamat.jpg

Ilmunud on „Väike kalaraamat rahvapärimusest“. Väljaannet esitletakse reedel, 30. juulil kell 17 Kolkjas Peipsimaa Külastuskeskuses.


Folklore: EJF 81 : History Matters

The core of this issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore originates from a session titled "History matters" at an annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies (TK-145). The session analysed strategies for using history in contemporary religious ideologies and rhetoric. The session brought together fourteen scholars from various countries to discuss the usage of history in religions. This issue includes five articles from the panel and three studies from the close area. All the authors have kept the role of the concept of history in different religious or spiritual contexts under careful observation.
The articles are followed by an overview of an international conference, and an overview of a thesis defence.
The Folklore: EJF is published from 1996, please read online: http://www.folklore.ee/folklore/vol81
Folklore 81, content:
Tõnno Jonuks: How Old is Sacredness?
Kurmo Konsa: Technology Creating a New Human: The Alchemical Roots of Transhumanist Ideas
Atko Remmel, Tõnno Jonuks: From Nature Romanticism to Eco-Nationalism: The development of the Concept of Estonians and Forest Nation
Ceri Houlbrook: Sustaining and Substituting the Sacred: Coin Tress in Britain and Ireland
Siarhei A. Anoshka: A Joke, Mockery, or Something More? The Church of the Flying Spaghetti Monster – an Invented Religion or a New Movement?
Eda Kalmre: Buried Alive: The Phenomenon of Apparent Death in Estonian Tradition
Alīse Eishō Donnere: Jizō in Action: The Role of Jizō Statues in Temple Atmosphere, Seen through the Eyes of Sendai Temple Abbots
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban: Legends of Places as Part of the Sustainable Development of Regions


Väljaannete esitlus Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

vpuuraamat2020.jpg

Neljapäeval, 24. septembril esitletakse EKM Teaduskirjastuse uusi väljaandeid: Mall Hiiemäe raamatut Väike puu- ja põõsaraamat ning Inge Annomi ja Astrid Tuisu koostatud väljaannet Viis ritta. Meie kooliaja mängud.


Mäetaguste 77 number vaatleb vaikust ja vaikimist

mt77_e.jpg

Teadusajakirja Mäetagused 77. number on keskendunud vaikimisele kui omalaadsele kommunikatsioonivormile.
Erinumbri koostaja, rahvausundite uurija Reet Hiiemäe kirjutab ajakirja sissejuhatuses, et vaikus on miski, mida keegi välitöödele koguma ei lähe, ent vaieldamatult kuuluvad mitmesugused vaikuseepisoodid välitööde juurde ja võivad kanda olulisi tähendusi. Just seetõttu tuli ka otsus panna kokku ajakirja number just vaikimise number.
"Tänapäeval on vaikimis- ja rääkimisviiside ning nendega seotud emotsioonide (nt häbi, viha) kujundamisel üks olulisemaid rolle meedial ja nn meediareaalsusel, kusjuures mingi teemaga seotud vaikimise ja rõhutatud valjuhäälsuse vaheldumise puhul on täheldatav teatav laineline iseloom," kirjutab Hiiemäe.
Konfliktidega seotud teemad, millest on kaua vaikitud, võivad Hiiemäe sõnul võtta äärmusliku kuju, saada väljundi ühe konkreetse päästikjuhtumi ajel prahvatanud stiihilise vägivallana. "Ühe ajendnarratiivi kattevarjus võidakse paralleelselt välja elada paljusid erineva taustaga emotsioone ja sotsiaalseid pingeid (kasvõi 2020. aasta kevadtalve täitnud koroonahirm, aktuaalsed teravnurgad poliitikas, aga ka üldine hirm majandusliku ebakindluse ja ebaturvalisuse pärast), kuid avalikku meediasse jõuavad käesoleval perioodil valdavalt piiratud valikuprintsiibi järgi välja sõelutud sõnumid rassivihast."

Ka teised ajakirja artiklid nii eesti kui välismaisetelt uurijatelt keskenduvad vaikimise kaasaegsetele ja ajaloolistele kontekstidele ja ilmingutele folklooris, kunstis ja kõnes.
Autoriteks on Madis Arukask ja Eva Saar, Armin Owzar, Pille Kippar, Mari-Ann Remmel, Elo-Hanna Seljamaa, Piret Voolaid ja Liisi Laineste, Taavi Koppel.

Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest, koroonatraditsioon kogumisest-uurimisest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr77Eesti Riiklik Arengukava