Coming from Laimjala on the right side

Maidu Vallik

Pöide, comes from Valjala (2012)

NB! Audio may not be available throughout video.

[The pronunciation lengths of the syllables are followed, ritenuto at the end of the song.]

Laimjalast tulles paramada põske,
seisab Audla auruveski.
Turbin annab aurul jõudu,
mida saab tema tuule kaudu.
Turbini all kaks aurukäia,
kus saab vikatid vaheks lüia.
Käiade käik oli kole väle,
ülalt tilkus vesi peale.
Vaat need kenad maikuu päevad,
Kingli’ga mehed talguid teevad.
Vaat need teedetegu talgud,
kust see laul sai üldse algust.
Aga kes selle vaeva näeb
ja selle õlle valmis teeb?
Sai õllemeistriks Rudolf Kitt
ja brigadiriks Val´la Kütt.
Õieti oli asju aetud,
laud oli toitudega kaetud.
Talguid peeti mitu päeva,
ruusaveuga nähti vaeva.
Mööda läinud mitmeid aegu,
ruusatee on alles praegu.
Mehed änamasti muldas,
ammuilma teises kaldas.
Kena küll, kui mulla alla
keegi neile õlut kallaks.

Tegelikult Ennu Käo tegi selle ise ringi pärast, [---] jättis mõned salmid välja, tal oli selle pärast mingi väike pahandus.
[---]

The song contains verses from three different songs: the steam mill song by Aleksander Nõgu, the song about building Kingly road with communal effort, and Keru Aadu's song by Mihkel Trei. Every lines repeated.

Maidu Vallik, born 1954, Asva village, Alangu farm [Pöide parish], comes from Kungla village [Valjala parish], has lived in Turja village [Valjala parish]. Filmed by I. Rüütel in 2012. ERA, DV 535 [255].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda