Whoever sailed the sea

Villem Õunpuu

Jämaja (1975)

[Follows the lengths of syllables during speech.]

Kes purjetanud on laevaga
siin vaikses Balti meres,
see juhtunud on nägema
üht saarekest ta süles.

Seda nimetakse Saaremaa,
kus elab eesti rahvas,
kes sinna asund vanal a’al,
on iga tööle vahvas.

Sääl noored mehed enamast
on vaprad merimehed,
ei karda tormimöllusid,
ei maru murdelaineid.

Niipia kui käia suudavad,
nad mere piale tötvad,
ei hooli noortest neidudest,
kes neile järel nutvad.

Sial uhked pargad, aurikud
neid oma turjal kandvad
ja vöera riigi linnasid
neil jälle näha andvad.

Kui önnelikult löpnud reis
ja vööra linna jöuad,
siis meripoiga nende sias,
kes elu löbu nöuab.

Sial uhke trahterite sees,
kust elu valgus särab,
ei puudu meripoiga sialt,
kus kannel, klaver mürab.

Sial uhkel pargettpörandal
me meripoiga tandsib,
noor neiu tema rinna na’al
nii ilusasti valdsib.

Kui laeval jälle pial on praht,
on tarvis valmis panna
ja löppend meremehe lust,
sest vaja merel minna.

Nüüd jumalaga jääge köik,
kes mulle armsad olnud,
ka jumalaga jääb see paik,
kes meid on saatma tulnud.

Laev jälle laia merele
on jöudnud täies purjes,
me poisid körge reili pial,
laev on kui surma varjus.

Ei nemad sellest hooligi,
kui tuleb merel surra
ja tahvad ainult näidata,
ei oma julgust murra.

Anyone, who has ever sailed the Baltic Sea, has seen the island called Saaremaa, which is home to hard-working people. Of their sons, many are fearless seamen, who visit foreign towns and elegant taverns, where they waltz and fool around with girls. They do not care much if their lives are claimed by the sea.

Villem Õunpuu, 1915–1990, Mässa village [Jämaja parish]. Recorded by I. Rüütel, O. Kiis in 1975. RKM, Mgn II 2701 d [208].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda