Shipwreck

Anna Miller

Valjala, comes from Pöide (1974)

Oi, oi, oi, oi, Oldi Aadu,
vähikeine Välja Jaani,
pisikeine Pihla Pärti –
nad tahtsid korra Soome menna,
Soomest halba soola tuua,
Abust halva hinna eest.
Saan nemad varad valmis pannud,
köik omad kamsad kogunud,
siis hakkasid mehed minema
ja Lubjaahu lautrist laskema.
Nad läksid siis kohe Köinastud
ja Köinastust läksid Körgelaidu.
Sönni Pärdi süda hüppas,
kunni Ranna koppel paistis.
Saan need kased kadunud
ja koppel kohe kaugel jäänd.
Tuli aga tuul ja töstis tormi,
masti tema löi siis maini katti,
piidad löi köik pilla-palla.
Siis said mehed merese
ja emalapsed lainetele.
Tulid siis kalad tunnistama:
kelle see ihu, mis sii hingab,
kelle see magu, mis sii magab,
kelle see kiha, mis sii köigub?
Haug tuli hauda kaevama,
kuha kerstu tegema,
räimes risti hööveldama,
kiiss aga peale kirjutama,
luts aga kirja lugema.
Siis (sest) said mehed merese
(ja) emalapsed lainetele.

A. Miller: See on nüüd üks on otsas.
I. Rüütel: See oli küll tõesti väga ilus laul.
A. Miller: Ja see oli ka üsna vana. [---]

Three men sailed to Finland for salt. A storm came and wrecked the ship. The men drowned. A pike came to dig their graves, a perch to make their coffins, a herring to plane their crosses, an acerin to inscribe them and a burbat to read the inscriptions. That is how the men died and were buried beneath the waves.

Anna Miller, born 1882, Võhma village, had lived in Orinõmme village [Pöide parish] and Turja village [Valjala parish]. Recorded by I. Rüütel in 1974. RKM, Mgn II 2602 a [245].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda