Once upon a time there lived a man (David and Goliath)

Anna Miller

Valjala, comes from Pöide (1974)

[The lengths of the notes follow the lengths of the syllables. The tempo is that of a spoken language.]

Ennemuiste oli üks suur mees,
pitk Koljat nimega.

Ta habe oli süsimust,
ta juuksed mustad ka.

Ja täma silmad kiirgasid,
et hundidki ju hirmusid.

Kondi poolest oli ta
ju ülbe koguni.

Ta piigivars, see oli just
kui löngapoom, üks pörguriist.

Raudriie selgas tal,
vaskküpar peas tal pealegi.

Siis tuli täma alati
Iisraelid laimama.

Kas on sul miest, kes julgekski
minu vastu tapelda?

Siis tuli sealt üks lambrine,
üks noor ja väike mees,

kel polnud muud kui kepike,
viis kivi pauna sees.

Ta hüidis: mine poe sa,
Jehoova nimel tulen ma.

Ja viskas kohe liŋŋuga
ta pähe vaata nii,

et maha langes valuga
pitk Koljat silmili.

Siis vöttis Taavet rahuga
ta pead otsast raiuda.

Noh seda pöle rohkem (naerab).
I. Rüütel: Kus te selle laulu kuulsite.
A. Miller: Selle mina kuulin jälle siis, kui ma oli – mis ma läksi üheksama aastast vööra juure. Ja siis seal oli jälle, see oli mu ema venna vöörasisa siis. Ja siis ta jälle, ja sääl oli väike laps ja siis laps pandi, ta istus ikka truubi taga soojas ja laps pandi ta pölvede peale ja sis ta ise sedaviiti köigutas ikka pölvedega last ja siis laulis ikka. Selle laulu ma sai sealt. Lapsepõlve laulud, aga möned jäävad meele, aga muist unuvad ää.
I. Rüütel: Kus külas see siis oli?
A. Miller: See oli Maasi valla Vöhmas.

A biblical song about David killing Goliath. The singer heard the song from an old man, who sang it while rocking a child on his knee.

Anna Miller, born 1882, Võhma village, had lived in Orinõmme village [Pöide parish] and Turja village [Valjala parish]. Recorded by I. Rüütel in 1974. RKM, Mgn II 2602 b [246].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda