Soon comes the time

Juuli Kald

Püha, comes from Muhu (1975)

Pea jõuab aeg, et ma pean sõitma
siit Eestimaalt ma kaugele
ja sõjaväljal ma pean jõudma,
kus surm mind ootab omale.

Pea jõuab aeg, et kuul mul kuklas
ja rind mul hirmsast verine.
Siis hirmsas valus ma silmad tõstan,
mu Jumal, üles sinu pool.

Küll tihti meelde mul tuleb kodu,
kui suurtükk hirmsast müriseb,
siis tuleb meelde see kõige kallim,
kes vandus truudust mul surmani.

Pea jõuab aeg, et surm mul pakub
oma kätt, mis külm ja kivine,
siis kindlast astun ma surma vastu,
minu rind, see nõuab hauda sääl.

Pea jõuab aeg, et käed ei tööta,
minu keha kantaks kalmule,
oh unusta, kõik jäta maha,
jää, murtud süda, rahule.

Kõik lilled, mis kord ära närtsind,
ei õitse änam iialgi,
truu armastus, mis purustatud,
ei tule iial tagasi.

Pea jõuab aeg, et kõik on möödas,
uut kalmuküngast näed veel seal,
ei ole ühte, kes leinapisart
mu kalmukünka peale valab seal.

Soon comes the time, when the young man must leave for war, where only death awaits him and no one will shed tears on his grave. He remembers his home and his sweetheart. All the flowers that have faded, will never bloom again and true love that was destroyed will never come back ...

Juuli Kald, born 1909, Liiva-Putla village [Püha parish], comes from Soonda village [Muhu parish]. Recorded by I. Rüütel, E. Tampere, O. Kiis in 1975. RKM, Mgn II 2678 f [241].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda