The Germans have been looking for a fight for quite a while

August Trei

Valjala (1961)

Verses are repeated.

Sakslane küll tahtis ammu
katsuda kord oma rammu.

Siit ja säält ta otsis tüli,
kunni hirmus sõda tuli.

Rahvas tõusis rahva vastu,
ei see sõjatuli kustu.

Mõõgad läikivad kui tähed,
tuhandeti langvad mehed.

Vale Kristusid on mitu,
Saksamaal nad a’avad juttu.

Vana Villu tõusis üles,
nüid on pool maailma tules,

tahab ära tappa kõiki,
alustada orjariiki.

Aga see ei lää tal korda,
ta jääb nii kui kala mõrda.

Selle jaoks on valmis silmus,
kui ta Venemaale ilmus.

Säält sai kätte kergelt linnad,
Baltimaal ta suguvennad

ammugi teda siia ootsid
sõja tarvis raha saatsid.

Need on riigi äraandjad,
airuplaanidega lendvad.

Viivad välja liha, tangu
üle Liivi kupermangu.

Aadli selts on ka nii hullud,
nuumavad vanad Saksa Villud.

The German Emperor Wilhelm is accused of starting a war and the local aristocrats of aiding him.

August Trei, aged 46, Haeska village [Valjala parish]. Recorded by O. Kõiva, I. Rüütel, R. Hansen in 1961. RKM, Mgn II 482 d [108].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda