It's gonna turn pretty noisy around here

August Trei

Valjala (1961)

Küll te kuulete siin müra,
lõhki läeb maailma kera:

praud tal sees on risti-põiki,
küll sii kohutab meid kõiki.

Lõunast vastu pöhjanaba
on suur lõhe tekkind juba,

teine pragu tuleb läänest
läbi suurest ookeaanest.

Seda on tiadus teada annud,
piibel ammu ette kannud.

Peame kinni piiblisõnast,
mis on ammu ennevanast

ette kuulutand Elias,
kinnitand veel Jeremias

ja veel mitmed teised mehed,
neist on täis kõik piibli lehed.

Sõprad, lööge piibel lahti,
ma teil jutustan neid kohti,

kus on ette kirjutatud
meie aja naiste patud.

Vaatame siis seda lugu,
mis teeb meie õrnem sugu.

Kuultke siis, te mooditaamed,
piibel räägib teitest imet!

Neiud käivad, kailad püsti,
et nad meistel meeldiks hästi.

Püidvad olla meiste armud,
kuued lühiksed, mis hirmus.

Silma paistvad paljad kintsud,
kingadel on kõrged kontsud.

Ja siis käivad pikkamisi,
puuderdavad palgid, käsi.

Aga siis tuleb järsku pööre,
mis a’ab keema naiste vere.

Kõrgest austud preili nime
katab kotiriie jäme.

Hõõrub pia ja tagumendi kärna,
mis oli enne soe ja õrna.

The song by Mihkel Trei.

A humorous song about the predictions of the Bible, where, among other things, the short length of girls' skirts was allegedly foretold.

August Trei, aged 46, Haeska village [Valjala parish]. Recorded by O. Kõiva, I. Rüütel, R. Hansen in 1961. RKM, Mgn II 478 b [103].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda