On the wide expanse of the Atlantic

Villem Õunpuu

Jämaja (1975)

Atlandi ookeani laial pinnal,
kus vahutades töusvad lainte piad,
kus kohisedes töusevad veerinnad,
merimeestel nied ei räägi ükski hiad.

Kus vesi eila tasakesi, vaikselt
ja kala mängis röemsalt laeva ees,
kus merimehed nal´lajuttu vestsid
ja laev see lendis röemsalt vaikses vees.

Ei räägi merimees nüüd nal´lajuttu,
ei mängi kala röemsalt laeva ees,
ta vaatleb laineid, mötleb kurvalt ruttu –
ehk puhkan varsi rahulikult seal.

Jää jumalaga, kodumaa, kus sündin,
ei enam näe vist minu silmad sind.
Ja omaksed, teil pal´lu önne soovin,
te ärge meelde tuletage mind!

Nii mötles noormees, seistes masti najal,
kui Atland vahtu väl´la virutas,
veesammas töusis, mehel masti najal
üks asi silma ees tal virvendas.

Ta nägi vaimus väikest isamaja,
kus lapsena kord röemu tundis ta.
Ja selle juures kena lilleaja,
kus oli mänginud öe, vennaga.

Veel nägi tema vaimus kodupinnal
üht neidu körge merekalda pial
ja kahvatumad huuled hüidsid temal:
piaks Looja talle elu andma veel!

Ta silma eest köik möödaläinud ajad
kui önnekombel mööda ruttasid,
ta körvadesse kostsid kurvad kajad
ja lained löivad leinalugusid.

Siis tahtis ütelda ka veel üht söna,
sel silmapilgul oli kadund ta.
Veesammas purustanud laeva ära,
viind mehed märga hauda magama.

Ei ole neil nüüd näha hauaküngast,
ei tia, kus önnetumad puhkavad.
Vaid kaua üle nende rahupaiga
veel lained vahutades laksuvad.

A seamen's song. A storm wrecks the ship and in his dying hours, a young man remembers his home, his loved ones and his sweetheart, who is crying while waiting for his return.

Villem Õunpuu, 1915–1990, Mässa village [Jämaja parish]. Recorded by I. Rüütel, O. Kiis in 1975. RKM, Mgn II 2700 f [199].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda