Birds upon the treetops

Villem Nõgu

Pöide (1961)

Juba väljal puude otsas,
madalas ja laane metsas

tuhandete linnu hääled,
Loojat kiitvade nende keeled.

Sest et sui oli jälle tulnud,
kuidas see ju mullu olnud.

Oma loodud käsku täitvad,
ennast truuvist paari heitvad.

Ja kui armsad emad, isad
rõõmsal meelel teevad pesad,

oksa pääl nad löövad mängi,
ehitavade laste sängi,

kandvad toitu omas nokas,
lagedal ja metsatukas.

Oh ka neil on oma häda –
kotkad, kullid teevad seda.

Tapvad pääle noori linda
ilma, et nad maksvad hinda.

Inimene teeb ka nenda –
riisub, tapab oma venda.

Inglismann ja Prantsus kuri,
seda teab kõik Soome meri,

meie rahvas, kes seal käisid,
nisu, otri, rugi viisid

Rootsi linna üle mere.
Vaenlane ja täma pere

asus kohe nende vastu,
pani kotti, toppis tasku.

Sedamoodi oli see asi.

Thousands of birds praise the Lord, for the summer has come again. They nest and raise their young, but hawks and eagles kill them. Men, too, kill their own kind. The French and English ships attacked the ships of the islanders, who were taking grain to Sweden.

Villem Nõgu, born 1879, Ridala village [Pöide parish]. Recorded by O. Kõiva, I. Rüütel in 1961. RKM, Mgn II 469 d [88].

Publication

Performers

Asva village (Pöide)

Audla village (Pöide)

Haeska village (Valjala)

Kalma village (Pöide)

Kiriku village (Valjala)

Kungla village (Valjala)

Kõiguste village (Pöide)

Kõnnu village (Valjala)

Liiva-Putla village (Püha)

Loona village (Püha)

Mässa village (Jämaja)

Orinõmme village (Pöide)

Oti settlement (Pöide)

Pahavalla village (Pöide)

Ridala village (Pöide)

Soonda village (Muhu)

Sõrve

Turja village (Valjala)

Tõnija village (Valjala)

Veere village (Pöide)

Võhma village (Pöide)

Sound recordings

Videos

Online edition

Editors Janika Oras, Kadi Sarv
Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Selection of photos Aivo Põlluäär
Project co-ordinator Risto Järv
Web design Lorem Ipsum
Cover photo Ingrid Rüütel 2007 (private collection)

Sponsors of the web publication

Ensemble Trad.Attack!
Ministry of Education and Research (projekt IUT22-4)
The European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies)
The Cultural Endowment of Estonia

Publisher

ELM Scholarly Press, 2018
© and ℗ Estonian Literary Museum, 2018
© Ingrid Rüütel
ISBN 978-9949-586-57-8

Online edition is based on

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid /
Traditional Music and Customs of Saaremaa

Collected and compiled by Ingrid Rüütel.
Recordings from the Estonian Folklore Archives 8. Tartu 2014

[CD, DVD and textbook]
Sound production and CD mastering Jaan Tamm
DVD editing and mastering Jaan Kolberg
Editor Janika Oras
Translation into English Inna Feldbach
Design and text book layout Krista Saare
Print Kruuli Trükikoja AS
Replication Baltic Disc AS

Rüütel, Ingrid. Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I
[The Songs and Tales of Saaremaa. What Remains in Our Traces I]

Tartu: ELM Scholarly Press 2015

Editor Asta Niinemets
Music transcription Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon, Edna Tuvi
Notation editing Ingrid Rüütel, Edna Tuvi
Sheet music graphics Edna Tuvi
Texts transcription Erna Tampere, Ingrid Rüütel
Dialectic texts editor Ester Kuusik
Translation of summary Inna Feldbach
Layout and design Krista Saare
Print OÜ Greif Trükikoda