ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kui tuhakott
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Jala kui tuhakott - väsünü jala.
levikuala:
    Räp
    Se, Misso
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0