ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu vette kastetud kana
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Sorgus nagu vette kastetud kanä.

  Nagu kana vette kastetu.

  Käut ku hämmet kana.

  Lökitäb nagu kana välläl vihma käes.

  Ma olli nigu vette satt.
levikuala:
  Har, Mõniste
  Se
  Trv, Kaubi
  Vil, Uusna
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0