ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  händ peos
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Hand jo peoh.

  Sedäviisi om pia hand peoh - ku hobest liiga vaivat.
levikuala:
  Räp
  Se, Mäe, Usenitsa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0