ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Otsimisjuhend

1. näide
Et leida sõnastikust fraseologismid, mis tähistavad millegi suurt kogust
 • on loogiline valida mõistekategooriate hulgast HULK JA MÄÄR. Sellesse mõistekategooriasse kuuluvad mõisteklassid Palju ja vähe ning Mõõt ja määr, mõõtma
 • vali mõisteklass Palju ja vähe - jõuad sellesse kuuluvate mõisteteni
 • vali mõistete hulgast Palju, rohkesti nii mis hirmus, nagu juuksekarvu peas - jõuad samas või sarnases tähenduses fraseologismideni, millel on sama või sarnane ehitus
 • vali näiteks fraseologism nagu sipelgaid - tulemus sisaldab infot selle ehituse, leviku ja kasutuse kohta: seda idiomaatilist nimisõnafraasi on Vastseliina, Mustjala ja Väike-Maarja kihelkonnast üles kirjutatud nii kirjakeelse kui ka murdelisena ja see võib kasutuses teatud määral teiseneda: Mõtle, kui palju nüüd jahimehi on - nagu sipelgaid. Neid oli sääl nii palju kut siplasi pesas. Pallo nigu muropesah
 • 2. näide
  Märgijada leidmiseks sõnastikust kirjuta see otsiaknasse ja vajuta otsinuppu.
 • Otsingu "karu" tulemuseks on seda märgijada sisaldavad ühetähenduslikud fraseologismid koos viitega vastavale mõistekategooriale, mõisteklassile, üldmõistele, mõistele:
  INIMENE → Inimene kui tervik → Füüsiline olemus, keha → suure jõuga, tugev inimene, jõumees →
  mees nagu karu
  INIMENE → Inimene kui tervik → Aistingud → maias maias nagu kits kuse järele
  maias nagu karu
  INIMENE → Inimene kui tervik → Kõneaktid → rääkima, ütlema suud lahti tegema, sõna vahetama, nokka lahti tegema
  mõmiseb nagu karu
  INIMENE → Inimestevahelised suhted → Suhtumised ja hoiakud → klatšima, taga rääkima keelt lõksutama, põiki hammaste vahel olema
  mõmiseb nagu karu
  INIMENE → Inimestevahelised suhted → Suhtlema ja suhted → pahane, rahulolematu olema, torisema mokad on torus
  mõmiseb nagu karu
  INIMENE → Halb ja hea elu → Elu elama, elus olema → hingama →
  kohiseb nagu karurasvakook sula ilmaga
  jne
 • Otsing on tõstutundetu, s.t et suur- ja väitetähtede tõlgendusvõimalus puudub. Nii otsingu "Rakvere" kui ka "rakvere" tulemuseks on seda märgijada sisaldavad fraseologismid:
  INIMENE → Tööd ja tegemised, elatusallikad → Tegevus → kiiresti nagu elav välk, täie tambiga, linnutiivul
  äkiline nagu Rakvere kohus
  INIMENE → Tööd ja tegemised, elatusallikad → Käima ja liikuma, liiklus- ja sõiduvahendid → käima, astuma →
  pole kaugemal käind kui Rakvere linnas ega kõrgemal kui lakas
  jne
 • Valides tulemuste hulgast konkreetse mõistekatekooria jõuad kõigi sellesse kuuluvate mõisteklassideni. Valides konkreetse mõisteklassi jõuad kõigi sellesse kuuluvate üldmõisteteni. Valides konkreetse üldmõiste jõuad kõigi sellesse kuuluvate mõisteteni. Valides konkreetse mõiste jõuad samas või sarnases tähenduses fraseologismideni, millel on sama või sarnane ehitus.
 • Otsingutulemus sisaldab ainult otsitud märgijada koos ümbrusega. Näiteks otsingu "lammas" tulemused ei sisalda märgijada "lamba". Selle leidmiseks tuleb teha uus vastav otsing.

 • Tagasi algusesse
  fraseologism:

  näited:

  levikuala:

  vanasõnaseosed:
  ©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0