ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

FES XML formaadis

FES on tervikuna allalaaditav XML vormingus fes.tar.gz.
XML vormingus on sõnastiku struktuur (dtd) järgmine:

<!DOCTYPE sonastik [
<!ELEMENT sonastik (kirje)>
<!ELEMENT kirje (fraseologism, moiste, maited, kohad,
vorm, sonaliik, osiste_struktuur, vanasonad)> <!ELEMENT fraseologism (#CDATA)> <!ELEMENT moiste (#CDATA)> <!ELEMENT naited (naide*)> <!ELEMENT naide (#CDATA)> <!ELEMENT kohad (koht*)> <!ELEMENT koht (#CDATA)> <!ELEMENT vorm (#CDATA)> <!ELEMENT sonaliik (#CDATA)> <!ELEMENT osiste_struktuur (#CDATA)> <!ELEMENT vanasona (#CDATA)> <!ATTLIST kirje id CDATA #REQUIRED> <!ATTLIST fraseologism f1 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism f2 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism f3 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism f4 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism f5 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism f6 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism f7 CDATA #MPLIED> <!ATTLIST fraseologism sonade_arv CDATA #REQUIRED> <!ATTLIST fraseologism synt_struktuur CDATA #REQUIRED> ]>


Tagasi algusesse

fraseologism:

näited:

levikuala:

vanasõnaseosed:
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0