ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kui näru
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Läksid kiskuma, see sarjas ikka teise läbi kui näru.

  Messä mulid (vaivat) toda kassipoiga, ta oma esigi joba nigu üits näru jäänu.

  Ära nälgind kui näru.

  Süda olli kui näru närts.

  Ta um ku naro, ei ihna süvva ei rõivih kavvü.
levikuala:
  KJn, Meleski
  Nõo
  Plv, Eoste
  Saa
  Vil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0