ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  saba sorgus
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Nönda sai tantsitud, et händ oli sorgu.

  Händ sorgu jäämä - ärä väsüme.
levikuala:
  Jäm, Laadla
  Krk, Karksi
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0