ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    ku uibunu liha liim
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Sa olet ku uibunu liha (kala) liim, ei ole tekij ega saisa.
levikuala:
    Hel
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0